Seznamte se s opcemi a forwardy

13. 8. 2010 | | Nezařazené

Pokud toužíte po předmětu v angličtině, na kterém budete přemýšlet
a diskutovat, dozvíte se mnoho nového a přitom vám hodiny příjemně
utečou, vyzkoušejte kurz Mezinárodní obchodní politika a ekonomie
měnového kurzu.

Nabízí jej Katedra mezinárodního obchodu Fakulty mezinárodních vztahů
(KMO FMV). Nenechte se zastrašit jeho dlouhým názvem, předmět Mezinárodní
obchodní politika a ekonomie měnového kurzu (2MO328) zdlouhavý nebude.
„Pro mě to byl jeden z nejpřínosnějších předmětů bakalářského
studia,“ uvedla Petra z FMV, která kurz absolvovala v minulém
semestru.

Jak je možné vytušit z názvu, kurz se skládá ze dvou částí. První
se věnuje mezinárodní obchodní politice a vede ji Iveta Černá z KMO FMV.
„Mým cílem je uvést studenty do problematiky obchodní politiky, nazírané
z pohledu státu i z pohledu mezinárodního, konkrétně role Světové
obchodní organizace (WTO),“ popsala náplň předmětu. Studenti získají
základní informace o mezinárodním obchodu, systému WTO i Společné
obchodní politice Evropské Unie. V rámci domácí přípravy si musí
načíst odborné články a na hodině diskutují o zajímavých případech,
na které v základních kurzech mezinárodního obchodu většinou nezbývá
čas. „Líbilo se mi, že během každé hodiny došlo i na aktuální
témata světové ekonomiky,“ vzpomíná Jan Trybenekr, student z FMV.

Druhou část předmětu Ekonomii měnového kurzu vede docent Josef Taušer
z KMO FMV. Ten se snaží seznámit studenty se základními principy
fungování měnových trhů: „Studenti by měli porozumět základním
operacím na měnových trzích, jako jsou arbitráže, spekulace a hedging,
jakož i instrumentům, které jsou k těmto transakcím dnes běžně
využívány.“

„Největším přínosem je důkladné pochopení základních typů
finančních derivátů,“ hodnotí Láďa Sobotka z FMV. Studenti tak často
poprvé dostávají příležitost seznámit se s principy, na jakých fungují
forwardy, futures nebo opce. Počítají se příklady a řeší se případové
studie ze zahraniční literatury. Výuku hodnotí pozitivně i Petra z FMV:
„Studuji sice cestovní ruch, ale problematika financí a kurzů mě nadchla.
Inspirovala mě natolik, že si vybírám vedlejší specializaci na Fakultě
financí a účetnictví.“

Obě části předmětu spojuje mezinárodní prvek. Třídu tvoří
přibližně z poloviny zahraniční studenti z programu Erasmus. Účastníci
si vyzkouší dvě skupinové prezentace v angličtině, načtou cizojazyčné
odborné články a opráší své jazykové schopnosti popisování
ekonomických grafů. „Možná bych doporučovala sestavit skupiny tak, aby
byl v každé alespoň jeden zahraniční student. Bohužel jsem s nimi během
hodin nepřišla příliš do styku,“ lituje Petra z FMV.

Studenti FMV si mohou tento šestikreditový předmět zapsat v kategorii
oborově volitelných. Je pravdou, že ti z mezinárodního obchodu
převládají. Jako celoškolsky volitelný si ho ale vybírají i posluchači
z ostatních fakult. „Kurz je záměrně pojat tak, aby uvedl do základů
dané problematiky a na ní dále stavěl. Cílovou skupinu kurzu představují
studenti všech fakult bez rozdílu,“ uvedla Iveta Černá.

V obou částech se hodnotí skupinové prezentace a píše se test. „Se
zodpovědným přístupem lze kurz zvládnout na výbornou,“ vzkazuje Láďa
Sobotka. Zbývá dodat, že předmět se vyučuje jak v zimním, tak v letním
semestru a otevírá se vždy jediné cvičení pro dvacet pět zájemců.

Mohlo by vás zajímat: