Shromáždění FNH: Chceme sezvat fakulty k jednacímu stolu

11. 3. 2006 | | Nezařazené

Je úterý 7. března kolem 16 hodiny odpoledne a Nová aula se pomalu zaplňuje. Za chvíli si již není prakticky kam sednout, někteří nově příchozí zůstávají stát u vchodu. Všudypřítomný hukot zvědavých studentů se utišuje až s příchodem děkana Fakulty národohospodářské doc. Jiřího Schwarze. Ten zahajuje setkání, které má studenty FNH seznámit se vzniklou situací kolem výuky ekonomie v systému tzv. evropských kreditů a získat jejich podporu podpisem petice.

Je úterý 7. března kolem 16 hodiny odpoledne a Nová aula se pomalu zaplňuje. Za chvíli si již není prakticky kam sednout, někteří nově příchozí zůstávají stát u vchodu. Všudypřítomný hukot zvědavých studentů se utišuje až s příchodem děkana Fakulty národohospodářské doc. Jiřího Schwarze. Ten zahajuje setkání, které má studenty FNH seznámit se vzniklou situací kolem výuky ekonomie v systému tzv. evropských kreditů a získat jejich podporu podpisem petice. Kromě děkana FNH před studenty také vystoupili proděkan pro pedagogiku Ing. Miroslav Svoboda, prof. Robert Holman a jeden ze členů Akademického senátu VŠE Richard Gažo.

V úvodním slově děkan Schwarz vysvětlil svůj pohled na odstoupení Fakulty financí a účetnictví (FFÚ), Fakulty mezinárodních vztahů (FMV) a Fakulty informatiky a statistiky (FIS) od smlouvy o celoškolském základu a vyloučením FNH z vyučování celoškolské ekonomie. Odstoupení těchto fakult označil za „bezdůvodné a nesprávné“ a ukázal na promítacích plátnech korespondenci s vedením ostatních fakult. V ní žádal především o vysvětlení celé situace, podle jeho vyjádření je žádná z fakult neposkytla.

Vedení FNH také shrnulo následky kroku FFÚ, FMVFIS – ty se podle Schwarze dotknou nejen Fakulty národohospodářské, ale i všech studentů VŠE. „Fakulty se začnou uzavírat do sebe, omezí volitelné předměty z jiných fakult a pro studenty to bude znamenat jak menší volbu předmětů, tak i vyučujících,“ varoval děkan FNH. Dodal, že se pravděpodobně také rozpadne celoškolský základ v tom smyslu, že výuku jeho předmětů si fakulty zajistí samy. Studenti si tak nebudou moci vybírat mezi jednotlivými katedrami jako doposud.

Po vystoupení ostatních představitelů fakulty, kteří svými projevy vesměs podpořili stanovisko děkana Schwarze, se mohli ptát přítomní studenti. Padaly otázky, zda vedení školy zruší státní zkoušku z ekonomie nebo jestli budou zrušeny některé předměty celoškolského základu, pokud se nakonec opravdu rozpadne. Ne všechny otázky však byly zodpovězeny ke spokojenosti přítomných. Vedení fakulty nebylo například schopno odpovědět na otázku, proč ke vzniklé situaci vůbec došlo nebo jestli může rektor Richard Hindls svým zásahem problém vyřešit.

Ke konci shromáždění byly mezi studenty rozdány podpisové archy a každý měl možnost se podepsat pod zmíněnou petici. Ještě před setkáním tak učinilo šedesát studentů, po shromáždění přibylo dalších přibližně 540 podpisů. „K 9. březnu máme celkem 603 podpisy. Děkan věří, že jich bude více, ale i teď je jejich počet postačující, abychom mohli sezvat vedení fakult k jednacímu stolu,“ řekl proděkan pro pedagogiku FNH Ing. Miroslav Svoboda. Petice je zatím k nahlédnuti na stránkách FNH, v současné době se jedná o jejím umístění na hlavní stránky školy.

Mohlo by vás zajímat: