Škola možná váhala příliš

16. 5. 2006 | | Nezařazené

Koncem června 2005 kontaktovali vedení školy organizátoři 11. mezinárodní konference Evropské rady pro vysoké schopnosti. Žádali školu o pronájem prostor pro tuto akci, která se bude konat v září 2008. Zástupci VŠE odložili rozhodnutí do září. Nakonec pronájem prostor schválili až po sedmiměsíční komunikační pauze, v březnu tohoto roku. Organizátoři však mezitím začali jednat o pronájmu s ČVUT.

Koncem června 2005 kontaktovali vedení školy organizátoři 11. mezinárodní konference Evropské rady pro vysoké schopnosti (ECHA, viz box). PhDr. Jitka Fořtíková a Václav Fořtík žádali školu o pronájem prostor pro tuto akci, která se bude konat v září 2008. Zástupci VŠE odložili rozhodnutí do září. Nakonec pronájem prostor schválili až po sedmiměsíční komunikační pauze, v březnu tohoto roku. Organizátoři však mezitím začali jednat o pronájmu s ČVUT. „Jde o přibližně 200 tisíc korun,“ odhaduje přínos pro poskytovatele Václav Fořtík, cena podle oficiálního ceníku nebyla stanovena.

Hlavním důvodem prodlevy je fakt, že „staré“ vedení VŠE žádost do konce svého funkčního období neschválilo. „Možná si mysleli, že mají dost času,“ uvedl zdroj blízký rektorátu, který si nepřál být jmenován. Novému vedení VŠE byla žádost o pořádání 11. mezinárodní konference ECHA předložena také. To ji 27. března 2006 schválilo a o dva dny později Právní oddělení informovalo Jitku Fořtíkovou. Organizátoři konference jsou však jednáním VŠE podle svých slov „zklamáni“.

”Jednání považuji za zmatečné,“ uvedl Václav Fořtík v lednu 2006.  Nyní se rozhodují, kde nakonec konferenci uspořádají. „Na základě velmi vstřícného jednání s ČVUT zvažujeme Betlémskou kapli. Na druhou stranu prostorově a polohou se nám VŠE líbí víc,“ říká Fořtíková. „Vzhledem k dosavadnímu průběhu jednání však máme strach, že i přes slib paní Eislerové (vedoucí Právního oddělení, pozn. red.) by nakonec konání akce bylo v ohrožení,“ dodává. „Obava žadatele je zbytečná. Ale pokud by chtěl mít jistotu, záležitost by šla řešit písemným příslibem nebo smlouvou o smlouvě budoucí,“ námítá Právní oddělení školy.

Ačkoli se bude konference konat až v roce 2008, organizátoři se budou muset rozhodnout co nejdříve. Připravenost konference musí prezentovat v létě ve Finsku i svým zahraničním kolegům.

11. mezinárodní ECHA konference

Téma konference je „Od nadání v dětství k úspěšné inteligenci v dospělosti“. Hlavní řeč přednese profesor Robert J. Sternberg. Diskutovat a přednášet se bude o součastných psychologických a vzdělávacích problémech vyučování talentovaných dětí. Za českou stranu akci zaštiťuje Institut pedagogicko-psychologického poradenství.

Mohlo by vás zajímat: