Škola plánuje rozsáhlé rekonstrukce, nebudou se týkat jen kolejí

9. 11. 2020 | | Zprávy ze školy Budova, VŠE, Žižkov, škola (2)

Rekonstrukce kolejí Vysoké školy ekonomické (VŠE) na Jarově je téma, které bylo opakovaně diskutováno na mnoha přechozích setkáních Akademického senátu, především v květnu a červnu tohoto roku. Rekonstrukce kolejí je součástí plánu „Investiční akce VŠE 2020+“, který zahrnuje také mnoho dalších rekonstrukcí v areálu školy na Žižkově.  Do budoucna je plánovaná také obnova jídelen.

Financování rekonstrukcí je vícezdrojové. Jedním z těchto zdrojů jsou finance uvolněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), cca 90 milionů korun. Část rekonstrukce pokryjí také bezúročné půjčky, které poskytnou čtyři fakulty ze svých rezerv.

K tématu se pro iList vyjádřil kvestor VŠE Tomáš Zouhar. Podle jeho slov se vzhledem k současné situaci nedá zcela vyloučit změna či zdržení investičních akcí. Co se týče rekonstrukce kolejí na Jižním Městě, uvažuje se o tom spíše výhledově. „Situaci vyhodnotíme podle toho, jak se bude vyvíjet splácení úvěru,“ doplňuje kvestor.

Rekonstrukce proběhnou postupně

Palachova kolej projde kompletní obnovou sociálních zařízení a vzduchotechniky. V současné době probíhají rekonstrukce v bloku B. Co se týče časového vymezení u dalších bloků, práce by měly započít v únoru v bloku C, kde budou trvat do července stejného roku. Dále se naváže blokem D, kde práce proběhnou v rozmezí od září 2021 do února 2022. V bloku A je avizována výměna nábytku, která by měla podle plánu proběhnout od dubna do srpna 2022. Ve všech blocích Palachovy koleje je také plánována výměna osvětlení.

Na Eislerově koleji dojde k modernizaci sociálních zařízení a rekonstrukci vzduchotechniky ve dvou časových úsecích od ledna do června 2021 a od ledna do června 2022. V průběhu celého roku 2021 se zde bude pracovat na výměně oken, zateplení budovy a rekonstrukci balkónů včetně výměny zábradlí.

Části Thalerovy koleje se rekonstrukce týká v nynějším období. Aktuálně probíhá výměna vybavení pokojů, podlah, vzduchotechniky a modernizace sociálních zařízení. Zbývající části koleje se opravy budou týkat v období od září 2021 do ledna 2022.

Co se týče kolejného, dle vyjádření kvestora jej Správa účelových zařízení (SÚZ) neplánuje razantně zvýšit. „Cena se bude odvíjet od míry inflace a cen studentského ubytování na trhu,“ doplňuje kvestor.

Podle informací ředitele SÚZ Oty Zimy, které iListu poskytl na jaře letošního roku, se zvýšení kvality ubytování promítne do ceny kolejného v přiměřené míře. V případě Thalerovy koleje by mělo u dvoulůžkových pokojů na buňce pro čtyři osoby dojít ke zvýšení ceny z původních 113 Kč na 153 Kč za noc. Stejnou cenu má několik již v minulosti zrekonstruovaných pokojů. Odkaz na dřívější článek o probíhající rekonstrukci kolejí naleznete na tomhle odkaze.

V jídelnách bude posílen samoobslužný systém

Jedním z cílů na základě Plánu realizace strategických cílů Vysoké školy ekonomické pro rok 2020 a dále je také modernizace stravovacích prostor v Italské budově. Kvestor Zouhar uvedl, že půjde o posílení samoobslužného systému ve výdeji jídel. Nicméně tento projekt je zatím v začátcích a momentálně probíhají studie ohledně jeho realizace. „I v případě tohoto projektu bude škola usilovat o získání dotace MŠMT,“ dodává kvestor.

Investiční plán školy zahrnuje i další modernizace. Momentálně je na stole zabezpečení vstupu do  Italské budovy. Do budoucna se chystá rekonstrukce vjezdu do areálu Žižkov a sociálních zařízení ve třech budovách žižkovského areálu. Dále je v plánu přesun parkoviště u Nové budovy do podzemních prostor a následná přeměna původního parkoviště na odpočinkovou zónu pro studenty.

Změny neminou ani Likešovu aulu, která bude rozšířena o nástavbu. Jak již dříve uvedl pro iList kvestor Zouhar, účelem nových moderních prostor bude především posílení internacionalizace na VŠE. Nebudou však využívány jen na výuku. „Při projektování místností jsou zohledňovány i požadavky na konání dalších akcí, jako jsou odborné konference nebo pracovní setkání vědeckých týmů,“ doplňuje kvestor.

Foto: Vysoká škola ekonomická

Mohlo by vás zajímat: