Škola řeší i anonymní stížnosti

12. 6. 2006 | | Zprávy ze školy

Nová organizační směrnice o vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů platí od 1. dubna. Hlavní důvod, proč se přepracovávala původní směrnice z roku 2002, bylo zrušení vyhlášky, na kterou se ve směrnici odvolávalo. Změnou prošly i termíny k vyřízení stížnosti, které se z původních třiceti dní prodloužily na šedesát. Nově také odpadá povinnost příjemce stížnosti informovat stěžovatele o provedených opatřeních, pokud o to výslovně nepožádá.

Podle nové směrnice musí být stížnost vyřízena do 60 dnů namísto původních třiceti.

Nová organizační směrnice o vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů platí od 1. dubna. Hlavní důvod, proč se přepracovávala původní směrnice z roku 2002, bylo zrušení vyhlášky č. 150/1958 Ú. l., na kterou se ve směrnici odvolávalo. „Vyhláška 150/1958 Ú. l. byla zastaralá již roce 1976, ale do 1. ledna 2006 platila. Měnily se v ní jen socialistické termíny,“ uvedla RNDr. Iva Hejdučková z Oddělení kontroly, informací a stížností (OKIS).

Změnou prošly i termíny k vyřízení stížnosti, které se z původních třiceti dní prodloužily na šedesát. Ostatní části směrnice byly spíše rozšířeny a doplněny. Nově také odpadá povinnost příjemce stížnosti informovat stěžovatele o provedených opatřeních, pokud o to výslovně nepožádá. Povinnost odpovědět na stížnost však stále zůstává.

Při řešení anonymních stížností závisí na rozhodnutí RNDr. Hejdučkové, zda se případem vůbec zabývat. „Není jich tolik a většinou se týkají poměrně zásadních věcí,“ vysvětluje Hejdučková, proč ani tyto stížnosti neodkládá stranou.

Stěžovat si mohou všichni zaměstnanci i studenti všem vedoucím zaměstnancům, prostřednictvím podatelny nebo přímo na OKIS, vždy však v písemné formě. Ve většině případů rozhoduje o vyřešení stížnosti přímý nadřízený člověka, na kterého je stížnost podána. V případě, že nebudete spokojeni s výsledkem, se můžete odvolat přímo k rektorovi.

V roce 2005 přijalo OKIS celkem dvanáct stížností, většinu podali studenti. Týkaly se jednání zaměstnanců podatelny, nesprávného bodového ohodnocení pro přidělování ubytování na kolejích, opožděné platby oponentovi diplomové práce a problémy s registracemi v ISISNG. Anonymní stížnost se týkala například vysokých nákladů na stavbu Rajské budovy.

Mohlo by vás zajímat: