Škola se chce zkvalitňovat i přes změnu v odměňování učitelů

10. 2. 2011 | | Nezařazené

Zásadní vizí dlouhodobého záměru (DZ) je přechod od kvantity ke
kvalitě. Škola chce proto snížit počet studentů, změnit financování,
posílit internacionalizaci a motivaci kantorů.

VŠE se k posunu ke kvalitě hlásí především v návaznosti na dva
dokumenty vytvořené Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže
(MŠMT). Jsou jimi dlouhodobý záměr ministerstva a Zásady financování a
pravidla stanovení rozpočtu veřejných vysokých škol (dále jen Zásady a
pravidla financování). Ty zavádějí změny ve financování, které mají
sloužit jako hlavní nástroj při přechodu ke kvalitě. V této souvislosti
má být vyšší pozornosti věnováno i studentům magisterských programů.
Škola má totiž v plánu jejich počet výrazně snížit. Větší důraz
bude také kladen na internacionalizaci a na uplatňování nově upraveného
systému odměňování.

V důsledku změn ve financování bude škola a následně také fakulty
nově dostávat jistou část prostředků na základě kvalitativního
ukazatele. Ten se opírá hlavně o vědecký výkon, kvalifikační
zajištění a mezinárodní zaměření školy. Zároveň se budou zavádět
kvóty upravující počet studentů. Jejich cílem je v první řadě snížit
množství posluchačů přijímaných do magisterských programů, což se má
dotknout již současných studentů třetích ročníků (viz Magisterské
studium přestane být masové, bude jen pro ty nejlepší).

Důraz na zahraniční styky Přechod ke kvalitě se má
projevit také v oblasti internacionalizace, která je dalším z bodů DZ
školy. Podle Zásad a pravidel financování zohledňuje kvalitativní ukazatel
například i počet přijíždějících a odjíždějících studentů.
„Má se zvýšit počet hostujících profesorů a množství
vyjíždějících studentů,“ říká Jakub Fischer. Na zahraniční
univerzity nemá podle něj možnost vyjet více posluchačů, protože škola
není schopná obsloužit všechny zájemce, kteří chtějí naopak přijet na
VŠE. Řešení tedy vidí v rozšíření nabídky cizojazyčných kurzů.
„Je tu totiž málo kvalitní výuky v angličtině,“ stěžuje si
Fischer.

Úroveň vyučování samozřejmě také závisí na kantorech. DZ se
v této souvislosti zmiňuje o kvalifikačním růstu nebo zapojení
pracovníků do vědecko-výzkumné činnosti. K tomu je má motivovat
upravený systém odměňování. „Jestliže budeme tlačit na to, aby tu byla
kvalita, která se projevuje kvalifikační strukturou, vědeckými výsledky
nebo internacionalizací, tak by měli učit kvalitnější lidi, kteří mají
za sebou vědecko-výzkumné výsledky a zahraniční zkušenosti,“ domnívá
se Jakub Fischer.

Podle dlouhodobého záměru ministerstva a Zásad a pravidel financování
má být základním předpokladem pro provádění efektivních kvalitativních
změn diverzifikace systému vysokého školství. Dostatečný prostor mají
tedy získat školy orientované na magisterské a oktorské vzdělávací
programy, ale i ty, které se zaměří například na bakalářské programy
nebo vzdělávání dospělých. Ministerstvo tedy chce vysokým školám
umožnit, aby pro diverzifikovaný rozvoj získaly dostatečné finanční
prostředky a mohly dosahovat vysoké kvality právě v těch oblastech, na
které se zaměří.

„Jsme v období, kdy se chystá reforma terciárního vzdělávání,
diverzifikace, posilují se kvalitativní ukazatele, uvažuje se o snižování
počtu škol. My chceme v tomto prostředí, které se znáročňuje,
obstát,“ dodává Fischer.

Mohlo by vás zajímat: