Škola vám poskytne prostory, Česká spořitelna peníze

12. 2. 2009 | | Studentský život

Na VŠE působí přes dvacet studentských organizací. Chcete-li oficiálně založit další, nenarazíte na žádný velký problém. Úskalím však může být finanční podpora.

Na VŠE působí přes dvacet studentských organizací. Chcete-li oficiálně založit další, nenarazíte na žádný velký problém. Úskalím však může být finanční podpora.

Studentská tajemnice Savina Finardi nepovažuje založení studentské organizace za složitou proceduru. Abyste se zařadili do seznamu oficiálních studentských organizací působících na VŠE, stačí jí zaslat své stanovy nebo jiný dokument, který popíše vaši činnost. Finardi však připouští: „Už jsme v minulosti museli pár organizací i odmítnout. Důvodem byla povaha činnosti těchto spolků. Vysoká škola nepodporuje organizace, které se profilují jako politické nebo náboženské.“

Pokud chcete mít na VŠE k dispozici místnost pro setkávání, musíte se školou uzavřít smlouvu a připojit jména pěti studentů, kteří se budou dané aktivity účastnit. Prostory získáte bezplatně za předpokladu, že se nejedná o druh komerční aktivity nebo činnosti, která není v souladu s cíli VŠE. „Škola k nám byla velmi vstřícná, co se týče poskytnutí učebny,“ uvádí Jaroslav Dvořák z Klubu deskových her. Finardi dodává, že je v případě potřeby možné zapůjčit i výpočetní techniku. Přejete-li si, aby upozornění na vaše akce viselo na webu školy, musíte se obrátit PR oddělení VŠE (pr@vse.cz). V případě zájmu o přidělení nástěnky v prostorách VŠE stačí kontaktovat studentskou tajemnici. Podle Finardi ji však dostanou jen ti, kteří na škole už nějakou dobu působí. „Je potřeba dokázat jistou kontinuitu činnosti a navíc se v dnešní době účinná propagace stejně přesouvá hlavně na webové stránky,“ říká.

Místnost ano, ale peníze ne
Šance dostat finanční podporu přímo od VŠE je nulová. Škola neposkytuje studentským organizacím ani korunu. Pro některá uskupení znamená tento fakt velkou překážku. Jaroslav Dvořák z Klubu deskových her potvrzuje: „Finance byly na začátku chodu klubu největší problém. Zároveň jsme nechtěli vybírat žádné příspěvky.“ Jaroslav dále dodává, že při dnešních cenách deskových her (zhruba sedm set korun za jednu) se bez finančních prostředků neobejdou.

Finanční podporu mohou studenti zkusit jinak. Stačí se například přihlásit do výběrového řízení o grant České spořitelny. Na minulý akademický rok poskytla v rámci svého partnerství s VŠE tři sta tisíc korun.

Dále je možné o grant požádat přímo u studentské tajemnice. Samotné schvalování se však řídí přísnými formálními pravidly. „Vzdělávací a odborné akce mají přednost před kulturními a sportovními,“ upřesňuje Finardi. Poslední slovo v celém grantovém řízení má Česká spořitelna, která může uplatnit právo veta.

Získání grantu nelze považovat za samozřejmost. Dvořák poukazuje na skutečnost, že obě jejich žádosti byly zamítnuty. V minulém grantovém kole uspělo sedmdesát procent žadatelů. Současná politika přidělování grantů podle Finardi zní: „Přidělují se spíše menší částky více organizacím než naopak.“

Mohlo by vás zajímat: