Škola vychází vstříc studentům s handicapem

12. 3. 2007 | | Zprávy ze školy

Jsou nadaní, vnímaví, chytří a touží po vzdělání. Co jim ovšem komplikuje dosažení vytouženého cíle je jejich zdravotní handicap. I přesto se nevzdávají a často právě díky své silné vůli dokáží dosáhnout daleko lepších výsledků než někteří zdraví jedinci. Velký obdiv si bezesporu zaslouží například výkony paralympijských sportovců, také je fascinující jejich touha žít a bojovat mnohdy i sami se sebou.

Jsou nadaní, vnímaví, chytří a touží po vzdělání. Co jim ovšem komplikuje dosažení vytouženého cíle je jejich zdravotní handicap. I přesto se nevzdávají a často právě díky své silné vůli dokáží dosáhnout daleko lepších výsledků než někteří zdraví jedinci. Velký obdiv si bezesporu zaslouží například výkony paralympijských sportovců, také je fascinující jejich touha žít a bojovat mnohdy i sami se sebou.

Je možné, že na naší škole potkáte studenty, kteří dnes a denně bojují nejen s obtížným studiem, ale také s ne vždy snadnou dostupností učeben. Ti z vás, kteří si třeba někdy zlomili nohu, o tom určitě ví své a teprve v takových chvílích zdravý člověk trochu nahlédne do všedních starostí handicapovaného studenta. Naštěstí doba absolutního přehlížení postižených lidí je již minulostí. Dnes a denně si všímáme v metru, autobuse i v administrativních budovách bezbariérového přístupu.

Nové středisko handicapovaných studentů

Na VŠE právě běží projekt, jehož výsledkem má být vznik centra služeb pro handicapované studenty. Jeho primárním cílem je samozřejmě otevřít dveře ke studiu na VŠE studentům s různými druhy postižení. Středisko handicapovaných studentů (SHS) má studentům se sníženou schopností pohybu, komunikace a orientace zpříjemnit a hlavně zpřístupnit studium na VŠE.

Z článku Martina Ctibora, uveřejněném ve Zpravodaji VŠE, se dovídáme: „SHS bude koordinovat veškeré podpůrné aktivity, poskytovat odbornou pomoc a nabízet technické zázemí ve formě vhodně zvolených kompenzačních pomůcek. Nepůjde cestou vytváření speciálních předmětů pro handicapované studenty, ale s jeho podporou budou tito studenti integrováni do jednotlivých studijních programů.“

Povědomí veřejnosti je cílem číslo jedna

Důležité pro celý projekt je jeho dostatečné zveřejnění. Lidé, kteří kvůli svému postižení považují studium na vysoké škole za velký problém, by si měli uvědomit, že se jim nyní otevírá nová perspektiva. Informovanost o možnostech studia proto patří do hlavního předsevzetí SHS během prvního roku. Zatím probíhá kontaktování speciálních středních škol a dalších škol s handicapovanými studenty. Za důležité rovněž považuje plán SHS vybudovat systém podpory spolupráce univerzit právě v této problematice. Aktivní účast SHS na této spolupráci bude dána zejména pravidelným organizováním setkání jednotlivých vysokých škol, kde bude hlavním cílem předání konkrétních zkušeností.

V tomto roce, zřejmě na podzim, vznikne studovna a pracovna SHS v Nové budově. Ta bude vybavena pomůckami, které budou využívat nejen handicapovaní studenti, ale i další speciální pracovníci školy.

Nejdůležitější součástí budou podle Ctibora poskytované služby: „Například převedení písemných testů do speciální podoby pro konkrétního postiženého studenta, konzultace k časové potřebě na vykonání zkoušky nebo zajištění vhodné asistence pro exkurzi či sportovní kurz. Součástí SHS bude také audioknihovna všech studijních textů a přednášek na VŠE, která by mohla vzniknout do dvou let a v případě potřeby by mohla sloužit i ostatním studentům.“

Mohlo by vás zajímat: