Školu teď svážou přísnější pravidla

27. 11. 2009 | | Zprávy ze školy

Rektor Hindls chce zlepšit vědu a výzkum na VŠE. Ohlídat nakládání
s prostředky má Interní grantová agentura. Rozvíjet se bude kromě
vlastního bádání také mezinárodní spolupráce.

Plány v oblasti vědy a výzkumu na VŠE vykresluje volební program nově
zvoleného rektora, profesora Richarda Hindlse. Ten komentuje zejména potřebu
přizpůsobit se novele zákona č. č. 130/2002 Sb., o podpoře vědy a
výzkumu, zapojit se do programu SCIEX-NMSch, který podporuje
česko-švýcarskou spolupráci, a více využívat fondů a podpor české
vlády či Evropské unie.

Na vědu a výzkum na VŠE by se pak měla nejvýrazněji promítnout právě
novela zákona. Ta totiž značně zpřísňuje pravidla s nakládáním
prostředků. „Změnou zákona se zvyšuje závislost objemu poskytnutých
financí na dlouhodobých výsledcích. Prostředky se také výrazným
způsobem přelily z institucionálních do účelových,“ uvádí kvestor
Libor Svoboda. Poukazuje tak na skutečnost, že z institucionálních
prostředků, které doposud mohla škola využívat relativně volně, se nyní
z velké části staly prostředky účelové. To znamená, že se jejich
využití úzce váže na konkrétní projekty. Peníze se tak podle Svobody
již nebudou moci použít na něco jiného než na řešení grantů
(například vědecká konference), jak tomu bylo v minulosti.

Dopady na VŠE však nebudou tak drastické jako v případě Akademie věd.
Podstatnou část rozpočtu Akademie totiž tvořily právě výrazně
redukované institucionální prostředky. „Snížil se jim tedy objem
,jistých’ prostředků, které obdrží,“ popisuje problematiku
Svoboda.

Podle novely zákona o vědě a výzkumu mají školy také zřídit
interní grantové agentury, které rozdělení účelových prostředků
zabezpečí. „Na VŠE agenturu již máme,“ pochvaluje si Svoboda a
dodává, že systém se změnám v zákoně přizpůsobuje.

Pro další zlepšení vědecké činnosti uvažuje rektor Hindls
o zapojení do programu SCIEX-NMSch . Jedná se o česko-švýcarskou
spolupráci, která má primárně za úkol snížit hospodářské a sociální
rozdíly v rámci rozšířené Evropské unie. Ve skutečnosti tak poskytuje
granty na výzkumnou činnost doktorandů nebo post-doktorandů.

Profesor Hindls ve svém volebním programu usiluje také o čerpání
z veřejných prostředků. Evropský sociální fond nabízí například na
inovační vědu a výzkum přibližně šedesát miliard korun. Tyto peníze se
však mohou dostat pouze k nepražským školám. V rámci VŠE by si tak
mohla přilepšit pouze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Ta již
nyní čerpá prostředky na první etapu nástavby budovy pro vědecká
pracoviště. Pražská část VŠE se tak spoléhá na programy určené Praze,
a to v rámci Operačního programu Praha adaptibilita. „Z pražských
fakult VŠE se zapojilo dost programů. Úspěšnost je ale jedna ku dvaceti,“
podotýká Svoboda.

Mohlo by vás zajímat: