Školy si informácie o študentoch vymieňajú

18. 9. 2006 | | Zprávy ze školy

Na základe zákona o vysokých školách vedie každá VŠ matriku študentov. V tej sa zaznamenávajú informácie o priebehu štúdia, prerušeniach, zložených skúškach a podobne. Niektoré informácie škola odosiela do Združenej matriky študentov (SIMS), ktorú prevádzkuje brnenská Masarykova univerzita.

Škola má prehľad o všetkých doteraz študovaných programoch. Slúži na to Združená matrika študentov – SIMS. Údaje v nej sa aktualizujú štyrikrát ročne.

Na základe zákona o vysokých školách vedie každá VŠ matriku študentov. V tej sa zaznamenávajú informácie o priebehu štúdia, prerušeniach, zložených skúškach a podobne. Niektoré informácie škola odosiela do Združenej matriky študentov (SIMS), ktorú prevádzkuje brnenská Masarykova univerzita.

„Záznamy v SIMSe sa aktualizujú podľa spresnenia ministerstva školstva,“ vysvetľuje Ing. Ivan Koudelka z Oddelenia projektovania a programovania informačných systémov Výpočtového centra, ktorý ma na starosti aktualizáciu dát za VŠE. V súčasnosti sa dáta aktualizujú ke konci marca, júna, októbra a decembra. Koudelka ďalej doplňuje, že obzvlášť dôležité sú posledné dve aktualizácie. „Na základe dát z 31. 10. ministerstvo stanovuje výšku dotácie a informácie z konca roka sa používajú na štatistické účely,“ uvádza Koudelka. Základné výstupy zo SIMS sú prehľady o ubytovaných na internátoch, voliteľné štatistické prehľady a predovšetkým prehľady pre financovanie študijných programov.

Fyzicky prevádzkuje server SIMS Masarykova univerzita v Brne. „Server je chránený firewallom, antivírovým programom a aplikácia je zabezpečená HTTPS protokolom, dáta sa naviac povinne šifrujú,“ uvádza správca SIMS Ivan Burian. Server je tiež fyzicky chránený kovovou mrežou a nepretržitým dohľadom.

V čase vyplácania ubytovacieho štipendia sa v niektorých prípadoch prišlo na chybné záznamy v matrike. „Počet oprav chybných záznamov sú jednotky až desiatky mesačne,“ upresňuje Burian. Podľa jeho slov slúži na opravy štandardná užívateľská sekcia, komplikovanejšie opravy má na starosti správca. V prípade, že študent zistí chybný zápis v matrike, musí kontaktovať svoju študijnú referentku, ktorá mu odporučí ďalší postup k náprave.

Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 88 Matrika studentů

(1) Vysoká škola vede matriku studentů. Matrika studentů slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům.

(2) Do matriky studentů se zaznamenává jméno, příjmení, rodné číslo, stav a trvalý pobyt studenta, u cizinců též datum narození, pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství.

(5) Vysoká škola sdělí tomu, kdo osvědčil právní zájem, příslušný údaj z matriky studentů.

Mohlo by vás zajímat: