Školy zneužívají peníze na vědu

26. 11. 2008 | | Zprávy ze školy

Díky kontrole NKÚ se zjistilo, že vysoké školy investují prostředky určené pro rozvoj vědy a výzkumu do jiných oblastí. Vyléčit tento neduh by mohla důslednější kontrola ze strany MŠMT.

Díky kontrole NKÚ se zjistilo, že vysoké školy investují prostředky určené pro rozvoj vědy a výzkumu do jiných oblastí. Vyléčit tento neduh by mohla důslednější kontrola ze strany MŠMT.

Kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) v letech 2005 až 2007 prověřovali, jak se na deseti českých vysokých školách zachází s financemi na výzkum a vývoj. Závěrečná zpráva ukazuje, že tyto peníze školy často využívají pro jiné účely.

Celková suma výdajů na výzkum a vývoj, kterou vláda každoročně přiděluje vysokým školám, činí asi dvě miliardy korun. Všechny peníze by měly logicky směřovat do výzkumu, ale školy jimi nezřídka lepí díry v rozpočtu. Chyba je především v nedůsledné kontrole ze strany Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT). „Ministerstvo školství nemá přehled, co se s penězi děje. Zadání účelu, podle kterého mají být peníze využity, je od ministerstva velmi neurčité,“ vyjádřil se pro Hospodářské noviny prezident NKÚ František Dohnal.

Kontroloři NKÚ ve své zprávě ministerstvu navrhují, aby lépe vyhodnocovalo výsledky hospodaření s penězi na výzkum tak, aby byl stále rostoucí tok financí do výzkumu a vývoje skutečně efektivní.

Mohlo by vás zajímat: