Skrz síto mají projít jen motivovanější studenti

12. 4. 2011 | | Nezařazené

Pozměněný bodový systém přijímacího řízení na výměnné pobyty
v zahraničí si slibuje výjezdy motivovanějším studentů. Strukturu
uchazečů příliš nezměnil.

Během podzimu došlo na grémiu proděkanů pro zahraniční styky
k dohodě vedoucí ke změně systému bodování obou kol ve výběrovém
řízení na výměnné semestrální pobyty. Jako hlavní důvod proděkani
vidí, aby skrz síta prošlo více studentů s dlouhodobou motivací ke studiu
v zahraničí.

Oddělení zahraničních styků (OZS) předpokládá, že díky novým
podmínkám opravdu vyjedou motivovanější posluchači s co možná
nejlepším přístupem ke studiu. Prospěch sice stále hraje roli, ale
v druhém kole komise hodnotí zejména osobnost, jazykovou vybavenost a
motivace studentů. Důležité je také nepodcenit celkový zájem o studium
v cizích jazycích a pokud možno pomáhat zahraničním studentům.

FMV stále vede

„Struktura vyjíždějících studentů se nijak výrazně nezměnila.
Stále pomyslně vede Fakulta mezinárodních vztahů, odkud se hlásí
výrazně vyšší počet uchazečů, nicméně došlo k nárůstu
úspěšných žadatelů z ostatních pražských fakult,“ sdělila Dana
Brázdová, vedoucí OZS.

Úplnou analýzu dopadů změn OZS teprve přednese na grémiu proděkanů
pro zahraniční styky, aby mohlo případně dojít k dalšímu upravení
hodnocení jednotlivých kritérií.

VŠE sází na prestiž a připravenost vyjíždějících studentů.
„U studentů, kteří obtížně zvládají výuku zde v češtině, nelze
předpokládat, že budou v zahraničí úspěšnější,“ vysvětlila
Brázdová. „Některé partnerské školy přitom vybírají studenty na
semestrální studium do zahraničí pouze na základě prospěchu,“
dodala dále.

Díky vysokému počtu zájemců, z nichž mnoho postoupilo do dalšího
kola v obou jazykových mutacích, vytvořilo letos OZS třicet sedm
tříčlenných komisí. Vyučující z různých fakult a zaměstnanci OZS
při pohovorech hodnotili osobnostní, jazykovou a motivační stránku
každého studenta.

„Není důvod, aby zájemce hodnotily komise ze stejné fakulty, kde
dotyčný studuje. Všichni členové komisí jsou dostatečně kvalifikovaní
na to, aby posoudili zadaná kritéria. Přítomnost zástupců všech fakult
zvyšuje objektivitu výběrového řízení,“ ujistila Brázdová. Zároveň
je jedním z důvodů složení komisí i náročnost spojená s harmonizací
času jejích členů, volných místností a jazykové vybavenosti.

Podle dosavadních zkušeností OZS vytrvalí zájemci o studium
v zahraničí vždy vyjedou a to buď přes semestrální výměnné pobyty,
či díky programu „freemovers“, navazujícím magisterským programům
v cizím jazyce a letním školám. „Snažíme se maximálně vycházet
vstříc. Žádosti o individuální mobilitu (freemovers) vyřizujeme během
čtrnácti dnů kdykoli během školního roku,“ podtrhla Brázdová.

Mohlo by vás zajímat: