Zasedl AS VŠE: Schválil konání voleb do AS VŠE elektronickým způsobem i rozpočet pro rok 2021

29. 3. 2021 | | Zprávy ze školy meeting, schůze, jednání

V pondělí 29. března proběhlo od 13:00 zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze (AS VŠE). Schváleno na něm mimo jiné bylo elektronické hlasování do AS VŠE. Rektorka Hana Machková v závěru zasedání také uvedla, že krizový štáb rozhodl o distanční výuce do konce semestru. Všechny projednávané materiály jsou dostupné zde.

15:35 Předseda Marek Stříteský ukončuje 21. zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze.

15:33 Předseda AS Stříteský reaguje na senátora Mazoucha, že to je samozřejmě v zájmu senátu a budou to dále řešit.

15:32 Senátor Mazouch vznáší dotaz, zda nejde hlasovat pomocí hlasovací aplikace i v rámci Akademického senátu.

15:31 Rektorka Machková informuje AS, že krizový štáb rozhodl o konání výuky distanční formou až do konce semestru. Co se týká zkouškového období, musí se rozhodnout podle pandemické situace, rozhodnuto by o tom mělo být v první polovině května. „Jsem neskutečně vděčná našim studentům i učitelům, že tato nařízení respektují a věřím, že situace v záři již bude normální. Letos jsme měli ještě větší zájem o výjezdy do zahraničí než jindy, takže věřím, že i studenti jsou optimističtí,“ děkuje rektorka Machková.

15:30 Předseda AS Stříteský zdůrazňuje, že se blíží konec volebního období AS a vyzývá senátory, aby počítaly s daty 26. dubna a 24. května, kdy se budou konat další zasedání AS VŠE.

15:29 Přistupuje se k hlasování pozměněného znění návrhu Rozhodnutí o konání voleb do AS VŠE elektronickým způsobem, které navrhl senátor Marek. Hlasování o pozměněném znění návrhu se zdrželo 13 senátorů, pro bylo 6 senátorů, záporně se vyjádřilo 8 senátorů, návrh nebyl přijat.

15:18 Řeší se znění návrhu. Předseda AS Stříteský s úsměvem zdůrazňuje, že mu změna znění přijde zbytečná.

15:15 Pro návrh bylo 19 senátorů, 3 senátoři byli proti a 5 se zdrželo včetně předsedy AS Stříteského. Návrh byl tedy přijat a volby do AS VŠE se budou konat elektronickým způsobem.

15:07 Předseda senátu Stříteský opakuje, že by rád postoupil k hlasování.

15:03 „My se tady dozvídáme, že ten předpis, který jsme schválili, který vznikl jeho rukou (místopředseda Vondráček, pozn. red.), on nepovažuje za dostatečný. Přijde mi jako velmi nehezké chování, že kolega o ty dokumenty požádal dnes,“ okomentoval situaci senátor Mazouch.

15:01 Senátor Korejs připomněl obdobnou debatu z roku 2015, která skončila u soudu. „Tím chci pouze konstatovat, že shledávám opodstatněným, proč se doktor Vondráček ozval právě dnes,“ vyjádřil se senátor Korejs.

15:00 „Skutečně bych nerad, kdybychom si jako Akademický senát uzurpovali možnost komentovat něco, k čemu nemáme úplně kompetence,“ okomentoval předseda Stříteský s tím, že diskuse se tedy dále rozvinula.

14:57 „Mrzí mě, co tady zaznělo a poprosím pana ředitele Nidla, aby o poškozování nějakého dobrého jména společnost neinformoval, ale vy byste také měl být vstřícnější,“ směřovala svá slova k místopředsedovi Vondráčkovi rektorka Machková.

14:55 „Pane doktore, 16. března jsem všem senátorům zaslala dopis, kde je napsáno, že se každý může s dokumentací ohledně elektronických voleb seznámit u ředitele Nidla. Je mi líto, že jste se s nimi neseznámil, e-mail vám přijít musel. Pevně věřím kompetencím ředitele Nidla, já na sebe tu zodpovědnost klidně vezmu a řeknu, že pokud on věří, že je tato aplikace bezpečná, tak tomu také věřím,“ reaguje na místopředsedu Vondráčka rektorka Machková.

14:53 „Moje ambice není, byť to tak možná vypadá, permanentně do něčeho šťourat, mně jde o ochranu a zájem VŠE. Legitimní argument bude, že se mě nikdo o nic neprosil a já to pochopím,“ komentuje místopředseda Vondráček.

14:47 „Mně se hrubě nelíbí vaše vyjádření, že hlasujeme, protože to řekla paní rektorka. Ředitele Nidle, pokud chcete společnosti eLAT předat, že jsem ji poškodil, tak prosím, ale bude to pomluva. Já jsem řekl, že vám dovolenou upřímně přeju a moc dobře víte, že jsem vás o tyto dokumenty požádal až dnes, protože informace pro mě, že do těchto dokumentů můžu nahlídnout, přišla až včera dopoledne,“ reagoval místopředseda Vondráček na ředitele Výpočetního centra Nidla a vyjádření docenta Zouhara.

14:46 Místopředseda Váňa „Přijde mi malicherné vyjádření ředitele Nidla, že by na něj kolega Vondráček útočil kvůli dovolené,“ dodává místopředseda Váňa.

14:45 Předseda AS VŠE Stříteský chce ukončit rozpravu k návrhu, místopředseda Váňa a Vondráček ale mají další komentáře.

14:42 „Posouzení je skutečně na paní rektorce, není to něco, o čem bychom teď měli rozhodovat my. Ze strany místopředsedy Vondráčka mi to přišlo už takové nátlakové. Máme tu důvodné obavy, že pokud by volba měla probíhat prezenčně, mohly by ji sužovat jisté problémy. Myslím, že tyto věcné argumenty, proč je pro nás elektronická volba nutná, budou platné i během volby,“ zdůrazňuje docent Zouhar.

14:41 „Chci reagovat na otázku školení, školení proběhne a ještě vždy před volbami proběhnou takzvané volby nanečisto, aby si každý mohl tento mechanismus vyzkoušet,“ zodpovídá ředitel Centra informatiky Nidl.

14:38 „Seznam účastníků volby by měla vidět jen volební komise, ne jiní lidé, což tímto způsobem bohužel jde. Proti tomu tedy jsem a doufám, že se s tím ještě bude něco dělat. Tyto problémy jsem již řešil s ředitelem Nidlem. Co je pro mě v této chvíli rozhodující, je písemné prohlášení paní rektorky, která pokud se vyjádří kladně, je to pro mě dostatečné odůvodnění, aby se elektronické volby mohly konat“ vyjadřuje své stanovisko senátor Marek. Zároveň vznáší otázku ohledně školení před případnými elektronickými volbami.

14:33 „Došlo k poškození dobrého jména eLAT a já jim to takto budu komunikovat. Pan Vondráček mě tady napadá, že jsem si před Vánoci dovolil vzít dovolenou na tento den. Zdůrazňuji, že mě o tyto dokumenty místopředseda požádal dnes dopoledne, kdyby mě o ně požádal v pátek, dodal bych mu je. Nazvat něco, co probíhalo šest týdnů včetně víkendů, dní a nocí „pseudoauditem“ je urážka,“ vyjadřuje se předseda Centra informatiky Nidl.

14:32 „Předpokládám za sebe, že se v tomto musíme spolehnout na prohlášení rektorky, které tvrdí, že ta aplikace způsobilá k hlasování je. Necítím potřebu vyjadřovat nedůvěru vůči vyjádřením ze strany vedení či auditům, které škola provádí,“ vyjadřuje se ke komentáři místopředy Vondráčka předseda Stříteský.

14:29 „Rozumím argumentu, že ten či onen dokument (vztahující se k objednávce aplikace k elektronickému hlasování, pozn. red.) je nějak citlivý, nicméně ani technickou zprávu a manažerské rozhodnutí jsem neviděl a nevím, jestli ho viděl někdo z vás. Pan ředitel Nidl má dnes dovolenou, to je škoda, kdyby ji neměl, mohl jsme se vidět a třeba by nám ty dva klíčové dokumenty poskytl. Chápu dovolenou, jen si myslím, že je-li AS před schválením tak klíčové objednávky, která neobsahuje obsah plnění a další důležité věci, tak to za mě jako člena Akademického senátu nejde,“ zakončuje svou řeč místopředseda Vondráček.

14:19 „V souvislosti s tvorbou novely Akademického řádu mě nikdy nenapadlo, že budou-li formulovány nějaké požadavky, které mají svůj význam, tak budou splněny jen formálně,“ komentuje senátor Vondráček. „Když vyjdu ze zdrojů veřejně dostupných, tak konstatuji, že z hlediska zabezpečení bezpečnostního auditu, je pouze objednávka vůči  firmě eLAT, kde je uvedeno, že se jednalo o posouzení kybernetické bezpečnosti, ne v jakém rozsahu, ne jak důkladně. Smlouva neobsahuje důležité parametry,“ odůvodňuje místopředseda Vondráček, proč bude hlasovat proti elektronickým volbám.

14:13 Za Národohospodářskou fakultu se k návrhu vyjadřuje místopředseda Vondráček, který zdůrazňuje, že mu není příjemné se věcně vyjádřit k tomu, jak je Akademický senát a jeho členové vytaveni situaci, že mají rozhodovat o elektronickém způsobu voleb. Taktéž dodává, že se svým výstupem nechce nikoho dotknout.

14:11 Diskuzi k Rozhodnutí o konání voleb do AS VŠE zahajuje senátor Potančok. Doplňuje informace ze čtvrté fakulty, která se taktéž vyjádřila kladně.

14:08 Studentský tajemník Drábek představuje stanoviska jednotlivých předsedkyní a předsedů Akademických senátů jednotlivých fakult. Stanovisko AS VŠE, AS FM, AS FFÚ je pozitivní. Stanovisko Národohospodářské fakulty je negativní. Fakulta podnikohospodářská a Fakulta informatiky a statistiky se nevyjádřily.

14:05 Přechází se k projednání devátého bodu, Rozhodnutí o konání voleb do AS VŠE elektronickým způsobem. „Vedení VŠE se domnívá, že by bylo vhodné provádět volby do AS VŠE formou distanční, jsme si jistí, že aplikace, skrz kterou by se volilo, je bezpečná. Chceme myšlenku distanční volby podpořit proto, že spousta našich studentů žije v zahraničí a nemohli by tak uplatnit své volební právo. Byli bychom rádi, kdyby se této volby, která bude skutečně důležitá, protože tento senát bude volit rektora, zúčastnilo co nejvíce studentů,“ vyjádřila se ke kladnému stanovisku vůči elektronickým volbám rektorka Machková.

14:04 Všichni přítomní senátoři schválili návrh a tím byli jmenováni členové volební komise a projednávání voleb už tedy nic nebrání.

14:01 Osmý bod programu, tedy Jmenování dílčí volební komise pro voliče mimo fakulty (čl. 4 odst. 2 VŘ), je předložen studentským tajemníkem Drábkem. Ten vyjmenovává, že předsedou komise by byl Pachl, místopředsedou Libra a členkou Bumba. K návrhu se nikdo nevyjadřuje, je tedy ihned přistoupenou k hlasování.

14:00 Návrh Volebního řádu AS FFÚ byl jednohlasně schválen všemi přítomnými senátory a přistupuje se k projednání osmého bodu programu.

13:56 „Nenašli jsme žádné problémy, naše stanovisko je kladné,“ schvaluje návrh předseda Legislativní komise Bič. Do diskuse se nikdo nezapojuje, přechází se ihned k hlasování.

13:54 Návrh Volebního řádu AS FFÚ předkládá předseda AS FFÚ Marek. Zejména jde umožnění volby elektronickým způsobem. Předpokládá se také, že volby budou 23. dubna, proto musely být zkráceny nějaké lhůty, dle senátora Marka jsou ale stále dostatečně dlouhé.

13:53 AS VŠE jednomyslně přijal Změnu Jednacího řádu AS FMV a přechází se k sedmému bodu.

13:50 „Naše stanovisko je bez výhrad,“ komentuje Změnu Jednacího řádu AS FMV předseda Legislativní komise Bič. Diskuse se nikdo z přítomných senátorů nezúčastní, přechází se ihned k hlasování.

13:48 Návrh Změny Jednacího řádu AS FMV je předložen senátorkou Čapkovou. Jedná se zejména o hlasování distanční formou.

13:47 Změna Jednacího řádu VR FM je taktéž přijata všemi přítomnými senátory. Přechází se k projednání šestého bodu programu, kterým je změna Jednacího řádu AS FMV.

13:45 Návrh změny vnitřních předpisů Fakulty managementu VŠE je přijat všemi přítomnými senátory a přechází se ihned k hlasování o pátém bodu programu, tedy Změnu Jednacího řádu VR FM.

13:42 Návrh změny vnitřních předpisů Fakulty managementu VŠE předkládá senátorka Váchová, jedná se především o změnu způsobu jednání AS FM. „Předložené materiály jsme projednali a nikdo neměl připomínky, tedy naše stanovisko je kladné,“ komentuje předseda Legislativní komise Bič. Do diskuse se nikdo z přítomných senátorů nezapojuje, proto je přistoupeno k hlasování.

13:38 Změna statutu CI VŠE byla schválena všemi přítomnými senátory. Přechází se k třetímu bodu, kterým je změna vnitřních předpisů Fakulty managementu VŠE.

13:35 „Žádný z členů Legislativní komise neměl s tímto návrhem problém, naše stanovisko je tedy kladné,“ komentuje předseda Legislativní komise Bič. Předseda Legislativní komise Bič také připomíná, že by komisi ulehčilo práci, pokud by jim dokumenty byly předkládány již v průběhu vytváření změn, ne pouze ve finální podobě. Do diskuse se nikdo z přítomných senátorů nezapojuje, proto je přistoupeno k hlasování.

13:32 Návrh předkládá ředitel Centra informatiky Nidl. Statut CI VŠE je projednáván kvůli novým vyhláškám ohledně kybernetické ochrany, součástí změny statutu je vznik nové pozice manažera kybernetické bezpečnosti.

13:30 Návrh byl přijat 25 přítomnými senátory, tedy všichni senátoři kromě předsedy Finanční komise Krále, který má technické problémy. AS VŠE tak schválil rozpočet VŠE na rok 2021. Přechází se k druhému bodu, kterým je projednání statutu CI VŠE.

13:27 „Došlo k tomu, že studentům byl vzhledem k pandemii umožněn zdarma ještě jeden rok studia navíc. Mimořádně jsme přistoupili k tomu, že předpokládáme, že v roce 2021 to nebude s mobilitami slavné a o tu částku byly posíleny podíly fakult,“ zodpovídá otázku kvestor Zouhar.

13:25 „Plánují se nějaké vstřícné kroky za nadstandartní dobu studia? Nebo z jakého důvodu je realita ještě nižší než v roce 2020?“ ptá se senátor Staněk k návrhu rozpočtu VŠE pro rok 2021.

13:22 „Stanovisko Finanční komise je pozitivní“ okomentoval předseda AS Stříteský stanovisko Finanční komise místo jejího předsedy Krále, který má technické výpadky .

13:21 „Tento rok by měl být nejintenzivnější, co se týká rekonstrukcí Thalerovy, Eislerovy i Palachovy koleje. Předpokládáme, že se počet ubytovaných vrátí na nějakou normální úroveň,“ zakončuje kvestor Zouhar.

13:20 „Co se týká přípravy rozpočtu, kroky jsou totožné jako v minulých letech s jediným technickým rozdílem kdy data, která získáváme z InSISu, nejsou nijak upravována,“ popisuje přípravu rozpočtu kvestor Zouhar. „Předpokládáme, že se nadále bude snižovat zájem o studium, proto počítáme s menším počtem peněz, který vydáme na stipendia,“ dodává kvestor Zouhar.

13:13 Rektorka Machková a kvestor Zouhar krátce představují návrh rozpočtu VŠE pro rok 2021. „Předpokládáme nárůst rozpočtu i v této těžké době,“ komentuje rektorka Machková. „Oproti plánu na minulý rok jsme v mínusu 21 milionů, je to způsobené zejména výpadkem Menz,“ popisuje kvestor Zouhar.

13:11 Přechází se k hlasování o programu zasedání. Pro jsou všichni přítomní senátoři. Přechází se k projednání bodu číslo 1, rozpočtu VŠE na rok 2021.

13:06 Přítomno je 26 senátorů a 5 nepřítomno. Senát je usnášeníschopný.

13:01 Senátoři se postupně připojují k hovoru v MS Teams. Předseda AS, Marek Stříteský, vedení školy a další jsou přítomni v NB 169.

Body programu

  1. Rozpočet VŠE na rok 2021
  2. Statut CI VŠE
  3. Změna vnitřních předpisů Fakulty managementu VŠE
  4. Změna Jednacího řádu AS FM
  5. Změna Jednacího řádu VR FM
  6. Jednací řád AS FMV
  7. Volební řád AS FFÚ
  8. Jmenování dílčí volební komise pro voliče mimo fakulty (čl. 4 odst. 2 VŘ)
  9. Rozhodnutí o konání voleb do AS VŠE elektronickým způsobem
  10. Různé

Foto: Unsplash, Christina @ wocintechchat.com

Mohlo by vás zajímat: