Sociální stipendia se setkávají s výhradami

3. 4. 2006 | | Zprávy ze školy

Stipendium pro sociálně slabé studenty je vypláceno na standardní akademický rok, to znamená za deset měsíců, zpětně od 1. ledna 2006. Do 29. března o něj mohli požádat studenti, kteří splňují stanovená kritéria. Peníze od státu bude rozdělovat škola.

Stipendium pro sociálně slabé studenty je vypláceno na standardní akademický rok, to znamená za deset měsíců, zpětně od 1. ledna 2006. Do 29. března o něj mohli požádat studenti, kteří splňují stanovená kritéria. Peníze od státu bude rozdělovat škola

Těmi byl nárok na přídavek na dítě ve zvýšené výměře, jestliže měsíční průměr příjmů rodiny nepřevyšuje 1,1 násobek životního minima rodiny, a věk do 26 let. Stipendia jsou součástí novely zákona o vysokých školách.

„Jde o to, aby neexistovala sociální bariéra přístupu ke vzdělání,“ zdůvodnila novelizaci zákona minulý rok ministryně školství Petra Buzková. Původní představa ministerstva školství byla zhruba trojnásobek životního minima.Vysokým školám byla uložena povinnost stipendia vyplácet s tím, že náklady spojené s rozdělením státních peněz si musí hradit samy, což v mnoha případech kritizují. „Stát pošle škole peníze, sociální úřad pošle formuláře, je to Kocourkov,“ míní prorektor pro studijní a pedagogickou činnost na VŠE docent Felix Koschin. Podle něj by se o výplatu stipendií měl starat sociální úřad, zamezilo by se tak zbytečnému papírování. Podobný názor má i místopředseda České konference rektorů Václav Cejpek: „Na vysoké školy je delegována povinnost složitě organizovat výplatu těchto stipendií, která jsou vlastně sociální dávkou.“

Výhradami, i když jiného rázu, se netají ani Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ). Její předsedkyně Klára Poláčková si myslí, že podávání žádosti o podporu ve škole bude pro studenty ponižující. Studentské komoře se dále nelíbí, že novela zákona diskriminuje studenty podle věku, ale délku studia nijak neomezuje. Celá je tím navíc v rozporu s v Evropě uznávaným trendem celoživotního vzdělávání. Zástupcům studentů v Radě vysokých škol se také nelíbí, že kritéria byla stanovena státem. „Pokud má být stipendium poskytováno vysokými školami, bylo by lepší ponechat určení kritérií na rozhodnutí jejich akademických senátů, kde jsou zastoupeni i studenti,“ uvedl bývalý předseda SK RVŠ Jiří Nantl. Dle názoru stínového ministra školství Waltra Bartoše (ODS) by stipendium měli dostávat studenti, jejichž příjem v rodině je nižší než 1,8 násobek životního minima. Příspěvek by se pak týkal dalších čtyřiceti tisíců studentů.

Novelu vysokoškolského zákona nakonec schválila poslanecká sněmovna ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. Prezident ji podepsal loni na podzim. (Více v článku Mandát senátorů při přechodu mezi programy nezaniká, strana 2).Nařízení vlády z 1. března 2006 určuje výši stipendia na nejméně dvojnásobek přídavku na dítě, tj. šestnáct set dvacet korun. Vyplácení sociálních stipendií si vyžádá kolem 200 miliónů korun ročně ze státního rozpočtu. Dostat by ho mělo odhadem asi 13 tisíc vysokoškoláků.

Mohlo by vás zajímat: