Soukromé školy plné našich pedagogů

21. 9. 2004 | | Zprávy ze školy

Kromě jiných veřejných vysokých škol působí učitelé VŠE na soukromých. Tam se z nich stávají vedoucí kateder, prorektoři či rektoři.

Kromě jiných veřejných vysokých škol působí učitelé VŠE na soukromých. Tam se z nich stávají vedoucí kateder, prorektoři či rektoři.

Názvem se naší škole podobá Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM). Působí na ní celkem 32 učitelů z VŠE, mezi nimi prorektor, děkan nebo předseda Akademického senátu VŠE. Na katedře ekonomie a práva naši učitelé tvoří dokonce polovinu. Ředitelkou grantového fondu VŠEM je doc. Anna Kadeřábková, která v lednu odešla z Národohospodářské fakulty.

Někteří učitelé si s sebou na soukromé školy odnášejí i předměty, které vyučují na VŠE. Z anotace v systému PES je zkopírován popis jednoho z předmětů Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů (VŠVSMV). S vymýšlením charakteristiky předmětu si nelámal hlavu ani jeden z prorektorů této školy, který současně působí na VŠE. Anotace předmětu na webových stránkách obou škol se liší pouze názvem předmětu, rozdělením věty a výměnou několika slov.

Rektorem VŠVSMV je prof. Ondřej Asztalos z katedry didaktiky ekonomických předmětů VŠE. Přivedl s sebou kolegy z katedry, z nichž dva jsou vedoucími nových kateder. Vedoucí ostatních kateder a prorektoři VŠVSMV jsou další učitele ze Žižkova. Celkem jich zde působí téměř třicet. Často učí podobné předměty jako na VŠE.

Vysoká škola hotelová (VŠH) je působištěm asi patnácti našich pedagogů. Její webové stránky uvádějí kancelář v Nové budově na Žižkově jako místo konzultačních hodin osmi z nich. U pěti vyučujících se dokonce kryje i jejich doba s konzultacemi pro studenty VŠE. Rektor VŠH prof. Jiří Jindra se ale brání: „Uvedené konzultační hodiny nejsou příliš využívány, slouží spíš jen pro kontakt. Zkoušení a konzultace probíhají samozřejmě tady.“

Jeho slova potvrzuje i studentka VŠH Hana Šustková: „Učitelé se většinou dohodnou a chodí za námi. Nevím o nikom z našeho ročníku, kdo by někdy jel na VŠE.“ Profesor Jindra, který stále ještě působí na katedře obchodního podnikání VŠE, dodává: „Jsou to většinou učitelé, kteří mají na VŠH dvě hodiny. Doufám, že tím neutrpí studenti mé bývalé alma mater.“

Kromě uvedených škol najdete učitele z VŠE například na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů nebo na Vysoké škole Škoda auto nebo v Bankovním institutu vysoké škole. Někteří pedagogové dokonce stíhají učit na několika školách najednou.

Mohlo by vás zajímat: