Spája ich záľuba v logistike

17. 6. 2008 | | Studentský život

K študentským združeniam pôsobiacim na škole patrí i Klub mladých logistikov, ktorý začal svoju činnosť v tomto školskom roku.

K študentským združeniam pôsobiacim na škole patrí i Klub mladých logistikov, ktorý začal svoju činnosť v tomto školskom roku.

Vznikol z iniciatívy študentov, ktorých táto problematika zaujíma a nechceli byť vo svojej záľube samy. Rozhodli sa organizovať, spoločne zdieľať svoje skúsenosti a prehlbovať vedomosti z danej oblasti. Klub funguje pod záštitou Katedry logistiky a jeho vznik posvätil docent Petr Pernica. Predsedom je Matúš Uhrin a súčasný počet členov prevyšuje desiatku.

Ako vravia ich webové stránky, za cieľ si kladú „organizovať raz či dvakrát do mesiaca besedu s vedúcou osobnosťou prestížnej logistickej firmy na určitú tému, predovšetkým na tému managementu a moderných trendov v logistike, doprave a zasielateľstve“. K plánom združenia patrí i usporiadanie veľkého stretnutia novinárov, zástupcov firiem a členov akademickej obce raz do roka na pôde školy v duchu konferencie zameranej na určitú oblasť.

Členstvo nie je nijak obmedzené, kto má chuť a záujem o logistiku, môže sa pripojiť, podmienkou nie je ani štatút študenta.

Z minulých akcií klubu možno spomenúť uskutočnenú exkurziu s názvom Logistics in Aviation Industry, ktorá sa konala koncom februára tohto roku. Prebehla v dvoch termínoch a mala za cieľ prehliadku areálu Cargo Terminal Mezies Aviation. Pozostávala z praktickej i teoretickej časti, zahrňujúcej okrem iného predstavenie spoločnosti, procesy spracovávania všeobecného tovaru či prehliadku Cargo terminálu.

Do budúcna sa chystá exkurziu do automobilovej spoločnosti TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile) v Kolíne, ktorá sa uskutoční 2. júna 2008. Na internetových stránkach klubu (kml.euweb.cz) možno nájsť i fotky spomínanej exkurzie, zoznam členov či články z oblasti logistiky.

Mohlo by vás zajímat: