Spamování o výhodách ISIC je v rámci regulí

16. 12. 2009 | | Zprávy ze školy

Informační e-mail o slevách poskytovaných na kartu ISIC nelze považovat
za spam. Držitelé průkazů s touto službou souhlasili podepsáním
formuláře na jeho vydání. Přesto se to některým studentům nelíbí.

V polovině listopadu se v e-mailových schránkách studentů objevila
zpráva s informací o možnosti využití slevy na kartu ISIC na lyžařské
zájezdy do zahraničí. Jménem výpočetního centra ji rozeslal Jakub Vorel,
na jehož adresu následně přišlo zhruba dvacet rozhořčených reakcí.
Studenti se ohrazovali, že se jedná o spam, a vytýkali neoprávněnost
rozesíláni hromadných e-mailů komerčního typu.

„Běžným postupem je, že se hromadné maily odesílají z adresy noreply@vse.cz a odpovědi
míří přímo do koše. V tomto případě jsem ale tušil, že se jedná
o citlivé téma. Zprávu jsem proto odeslal ze své adresy, abych mohl
případné stížnosti řešit. Dosud se mi podařilo přede všemi, kteří si
stěžovali, tyto kroky obhájit,“ vysvětluje Vorel.

E-mail totiž nelze považovat za spam z toho důvodu, že tato služba je
součástí formuláře na vydání průkazu ISIC, kteří jeho majitelé
podepsali. Je v něm výslovně uvedeno, že (…) údaje budou poskytovány po
dobu platnosti mého mezinárodního průkazu studenta ISIC pro účely evidence
těchto průkazů a poskytování informací o nových výhodách spojených
s držením průkazu ISIC.“

Studenti musí souhlasit

Studenti, kteří chtějí získat na identifikační kartu licenci ISIC,
jinou možnost, než s tím souhlasit, nemají. „Student to samozřejmě
může odmítnout podepsat, pak mu ale nemůžeme ISIC vydat. Má jinak na
výběr z dalších dvou identifikačních karet bez licence, které škola
nabízí,“ uvádí Vorel.

Někteří studenti tento přístup považují za nespravedlivý. „Bez
souhlasu se spamováním nemůže student ISIC kartu dostat. Škola by si přece
mohla vyjednat lepší podmínky,“ komentuje situaci Honza, student třetího
ročníku Fakulty financí a účetnictví (FFÚ). Na tento názor reaguje
ředitel výpočetního centra Karel Nenadál: „Pokusili jsme se vyjednat
výjimku, ale společnost na rozesílání informačních e-mailů trvala.
Nemůžeme si diktovat podmínky, takto to funguje i na ostatních
školách.“

Některým studentům informace o možnostech využití ISIC karty nevadí.
„Myslím, že školní mail by se měl využívat k záležitostem
týkajících se výhradně studia. Ale jednou za čas takový mail přetrpím.
Kdyby chodil častěji, tak by mě to obtěžovalo,“ myslí si Martin
z Fakulty informatiky a statistiky (FIS). Adam, student třetího ročníku
Fakulty mezinárodních vztahů (FMV), považuje sdělení těchto informací za
užitečné: „Alespoň se dozvím, co ISIC nabízí. Navíc vím o tom, že
jsem s tím souhlasil podepsáním smlouvy,“ říká.

Spam jednou za semestr

Přestože se ve smlouvě mezi VŠE a distributorem ISIC karet v České
republice GTS Alive nachází ustanovení o předání e-mailových adres
držitelů karet, společnost tyto údaje nemá a informační e-maily
rozesílá sama škola. Smlouva dále udává, že tyto zprávy budou držitelé
průkazů ISIC, kterých VŠE čítá asi na 17,5 tisíce, dostávat
minimálně jednou za semestr. „Podle ústní dohody je ale budeme rozesílat
právě jednou za semestr,“ doplňuje Vorel.

Text této zprávy musel projít schvalovacím procesem ve vedení školy. To
první verzi e-mailu o slevách na lyžařské zájezdy zamítlo, protože
obsahovala výčet jednotlivých typů a cen zájezdů. Text poslalo
k přepracování do podoby, kterou studenti obdrželi.

E-mail standardem v komunikaci

Obecná pravidla pro rozesílání hromadných e-mailů, tedy zpráv
určených pro více než padesát příjemců, zatím v širší rovině
neplatí. „ISIS umožňuje, že každý může rozeslat hromadný dopis svým
‚ovečkám’, například děkan celé fakultě,“ vysvětluje Nenadál.
V současnosti výpočetní centrum pracuje na návrhu směrnice, která by
měla pravidla komunikace prostřednictvím e-mailů definovat jasněji.
„Například by měla stanovit to, že e-mail by byl považován za
standardní způsob komunikace mezi vyučujícím a studentem. To však
vyžaduje změnu studijního a zkušebního řádu, kterou musí schválit
ministerstvo,“ navrhuje Nenadál.

Pokud by student měl pocit, že dostal jakýkoliv hromadný e-mail
neoprávněně, má možnost obrátit se na Oddělení kontroly, informací a
stížností.

Mohlo by vás zajímat: