Spasení se dočkaly koleje i výpočetní centrum

6. 11. 2009 | | Zprávy ze školy

Staronový rektor profesor Hindls ve svých volebních cílech slibuje
zrekonstruování Nové i Staré budovy, dokončení revitalizace kolejí nebo
zlepšení výkonnosti serverů na škole. Určité změny v infrastruktuře
školy a služeb studentům se udály již za poslední čtyři roky.

Od doby, kdy do čela VŠE stanul tehdy nový rektor profesor Hindls,
uplynuly již bezmála čtyři roky. Za tuto dobu prošlo zázemí zdejších
ekonomů značnými proměnami. Nejvíce se za tuto dobu změnila podoba kolejí
a s dobou drželo krok i výpočetní centrum.

Studentské ubytování na kolejích upoutalo v posledních letech pozornost
školy. Jak areál na Jižním Městě, tak studentské městečko na Jarově
oživil projekt revitalizace kolejí. Roku 2007 započala proměna
nejzastaralejších kolejí, která sebou do této doby přinesla výměnu oken,
nové rozvedení elektrické sítě nebo přístup k internetu.
„V současné době na našich kolejích nenaleznete žádné pokoje se
společným sociálním zařízením,“ připomíná stavební úpravy na
Jarově I. E ředitel Správy účelových zařízení VŠE (SÚZ) Drahomír
Zerzáň.

Revitalizace kolejí má pokračovat i do budoucna. Posledním krokem
k absolutnímu pohodlí všech ubytovaných by mělo být nové vybavení
pokojů. „V listopadu budeme o nákupech jednat společně s kolejními
radami u rektora,“ upřesnil Zerzáň.

S Eduroamem na záchod

Další odvětví, jež se za posledních několik let značně
přetransformovalo, je Výpočetní centrum (VC). Takřka reformní změnu
dosavadního systému s sebou přineslo zavedení nového Integrovaného
studijního informačního systému (ISIS). Tato aplikace, která nahradila
několik nevyhovujících systémů, ale není ještě zdaleka dokončena.
Zdokonalit by se měla především práce v systému a vylepšení by se měly
dočkat i takové aplikace jako e-learning nebo e-zkoušení. Zmodernizování
se netýkalo pouze ISISu. Díky lepšímu pokrytí bezdrátovou sítí Eduroam
by studenti měli být online i na těch nejzastrčenějších
místech školy.

Doba si také zažádala instalaci projektorů téměř do všech učeben.
Studentům se přizpůsobila i správa hesel, která se podstatně
zjednodušila a zároveň se prodloužila doba k expiraci hesla.

„Do budoucna bychom chtěli zkvalitnit a zefektivnit servery formou
virtualizace,“ poodhalil své plány ředitel VC Karel Nenadál. Virtualizace
by neměla proběhnout pouze na té nejvyšší úrovni. Sjednocení všech
aplikací a programů do jednoho virtuálního serveru by mělo usnadnit práci
i v jednotlivých učebnách a studovnách. „Nemuseli bychom kupovat licence
programů na každý počítač, ale stačila by jedna serverová licence na
jednu učebnu,“ popisuje výhody tohoto kroku Nenadál.

Odpočinek v Nové budově

Podstatné zafinancování si vyžádala i současná výstavba
multifunkčního sportovního areálu na Třebešíně. Na poli služeb
studentům se kromě předmětových anket poprvé v tomto roce objevila
i anketa obecná, která nechala studenty zhodnotit současné dění na
škole, fungování menzy nebo vybavení školních prostor. První část této
ankety, která proběhla v březnu, dala vedení školy podnět
k vypracování projektu na zvýšení odpočinkových míst v Nové budově.
„Přestavba Nové budovy by v tomto případě byla značně finančně a
organizačně náročná, proto jsme museli od tohoto projektu odstoupit,“
přiznal Karel Nenadál, jeden z organizátorů ankety.

Dalším krokem vstříc ke studentům bylo zavedení Rozvojového a
poradenského centra (RPC), které pomáhá studentům s hledáním
zaměstnání nebo praxe ve svém oboru. RPC také pravidelně pořádá veletrh
pracovních příležitostí ŠANCE a nabízí kariérní poradenství.

O něco pohodlněji se na VŠE studuje i handicapovaným studentům, jimž
je k dispozici Středisko handicapovaných studentů. To pomáhá
individuálním způsobem každému studentovi s jakýmkoliv postižením. Ať
už se jedná o technické přizpůsobení školy, či výuky.

Mohlo by vás zajímat: