Specialita českých vysokých škol: inženýr ekonomie

6. 9. 2014 | | Prvácké číslo

Pokud řádně a včas splníte všechny své povinnosti, objeví se po pěti
letech studia na VŠE před vaším jménem titul Ing., neboli inženýr. Ten se
v České republice uděluje absolventům magisterských studijních programů
v oblasti ekonomie, techniky, zemědělství a vojenství.

V zahraničí, zejména pak u našich západních sousedů, je však titul
spojován zejména s technickými, nikoli s ekonomickými obory. Často zde
proto čeští inženýři ekonomie musí vysvětlovat, že technický obor
nestudovali.

Kde se tedy titul inženýra na VŠE vůbec vzal? Při hledání odpovědi je
potřeba nahlédnout do historie ekonomky. V roce 1919 byla jako jedna
z fakult Českého vysokého učení technického založena Vysoká škola
obchodní, která se stala první předchůdkyní naší alma mater. Právě do
této doby sahají historické kořeny udílení „technického“ titulu
inženýra i studentům ekonomie.

VŠE ale není jediná, z níž si absolventi ekonomických a příbuzných
oborů odnáší inženýrský titul. Podobně jsou na tom například studenti
Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně nebo Ekonomické
fakulty Technické univerzity v Liberci. Jinak jsou na tom absolventi oboru
Ekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Ti se po splnění
všech studijních povinností stávají magistry.

ČTĚTE DÁLE:

Mohlo by vás zajímat: