Špičkoví odborníci z praxe obohatí teorii

31. 3. 2009 | | Nezařazené

Atraktivní práci například v mediální agentuře může zajistit
studium vedlejší specializace Komerční komunikace. Úzká spolupráce se
subjekty z praxe, intenzivní bloková výuka a malý okruh studentů
vytváří dojem exkluzivního oboru.

Komu se zamlouvá práce v marketingovém oddělení či v reklamní nebo
mediální agentuře, měl by zvážit, zda si své studium nerozšířit
o vedlejší specializaci (VS) Komerční komunikace, kterou zaštiťuje
katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací (KOPKK) na Fakultě
mezinárodních vztahů. Jedná se o progresivně se rozvíjející obor,
jehož výuku zprostředkovávají z valné většiny lidé přímo z praxe.
Zejména tato propojenost teorie s praxí řadí specializaci vysoko na
žebříčku oblíbenosti studentů. Externí vyučující ale nejsou jedinou
raritou, kterou mohou Komerční komunikace (KK, oficiální zkratka 2KK)
nabídnout. VS se odlišuje také svým přihlašovacím procesem a
způsobem výuky.

KK není pro každého
První zvláštnost, na kterou narazíte, pokud se rozhodnete studovat KK,
tvoří výběrové řízení, které se koná zhruba měsíc před
celoškolským termínem zapisování do VS. „Toto opatření vzniklo na
žádost studentů, kteří chtěli mít v případě neúspěchu ještě
šanci zapsat si jinou vedlejší specializaci,“ vysvětluje Milan Postler,
koordinátor KK. Zájemce o KK tak musí prokázat v pojmovém testu znalosti
marketingu a velmi dobrou jazykovou vybavenost při odpovědích na tři
motivační otázky v angličtině. Pomocným hodnotícím kritériem se při
rovnosti bodů stává prospěch u vybrané zkoušky, která zahrnuje
problematiku marketingu v rámci příslušného studijního plánu
uchazeče.

Kapacita je omezená – pouze 25 uchazečů s nejlepšími výsledky má
právo vystudovat tuto VS. Pokud se jim navíc podaří složit státní
zkoušku z KK a zároveň obhájit diplomovou práci v rámci této
specializace na výbornou, budou se moci pyšnit také Certifikátem Asociace
komunikačních agentur. „Těší mě, že studenti postupem času hodnotí
specializaci jako spíše náročnější, a to i díky tomu, že je těžší
se na ni dostat,“ nezastírá radost Postler. Limitovaný počet studentů
však není samoúčelný. Katedra se snaží udržovat vysokou kvalitu oboru
nejen přednáškami a cvičeními externích odborníků přímo
z marketingových, mediálních či reklamních společností a agentur, ale
také exkurzemi a konkrétními projekty, kterých by se více studentů
v jednu chvíli nemohlo účastnit.

Výhodná forma výuky
Vlastní výuka probíhá takzvanou blokovou formou. Znamená to, že se
v průběhu jednoho semestru probírá postupně po sobě všech pět
povinných předmětů v předem určených časových blocích. „Student se
intenzivně věnuje pouze problematice jednoho předmětu, například
komerčních komunikací a jejich efektivnosti,“ obhajuje tento způsob výuky
Postler a dodává, že se klade velký důraz na prezentace, které by při
klasickém způsobu vyučování neměly dostatek prostoru. Ohled se také bere
na lektory z praxe, pro které je bloková forma přijatelnější.

Výhodu v tom spatřují i sami studenti. „Vytvoří se díky tomu
skvělý kolektiv,“ pochvaluje si Martin Florek, absolvent KK v zimním
semestru 2007, a přiznává, že se pravidelně se svými spolužáky schází
dodnes. Kromě přínosu v podobě stmeleného kolektivu se mu ale také
zamlouval zvláštní režim ukončování předmětů. „Hned následující
týden po odpřednášení každého předmětu je test. Všechno máš ještě
v hlavě, takže je to skvělé na přípravu,“ argumentuje Florek.

Studenti VŠE jsou nejlepší

Svůj talent a nabyté znalosti z komerčních komunikací mohou studenti
ukázat i mimo akademickou půdu. Příležitost jim vytváří například
soutěž společnosti L´Oréal, kde se do finálového kola v Paříži
v předešlých dvou letech probojovaly dva týmy, nebo soutěž AD VENTURE,
které se v minulém roce zúčastnily tři studentské týmy.

Studium KK je intenzivní a úzce se váže k praxi, takže již během něj
nacházejí studenti uplatnění. „V průběhu semestru, kdy jsem studoval
já, přišlo asi deset nabídek na práci v oboru,“ upřesňuje Florek.
Výsledné statistiky zní také příznivě – 95 procent absolventů si
najde práci v oblasti komerčních komunikací. Pozitivní ohlasy se ozývají
také ze strany lektorů. Ti hodnotí studenty VŠE, co se týče znalostí a
zájmu o danou problematiku, velmi pozitivně. V konkurenci se studenty
jiných vysokých škol a univerzit je pak staví na první místo.

Statistika uplatnění absolventů

marketingová oddělení 50 %
komunikační agentury 30 %
mediální agentury, média 15 %
mimo obor komerční komunikace 5 %

Povinné předměty

Komerční komunikace a jejich efektivnost (2OP540)
Chování spotřebitele a psychologie trhu (2OP541)
Média a mediální strategie (2OP542)
Řízení značky a Account Management (2OP543)
Právo a etika v komerčních komunikacích a PR (2OP544)

Mohlo by vás zajímat: