Srovnání výuky sportovních předmětů na VŠE, UK a VOŠ ČSTV

13. 8. 2007 | | Sport

Sport se stává zábavou, náplní volného času a i životním stylem pro stále více lidí. Stává se i stále širším trhem a vidiny zisku z investice do tohoto trhu lákají více a více podnikatelů. Právě mezi tyto dva subjekty vstupuje sportovní manažer, stejně tak se ale manažer sportu stará o efektivnější spolupráci jedněch – tedy spotřebitelů sportu mezi sebou – a druhých-sportovních investorů.

Sport se stává zábavou, náplní volného času a i životním stylem pro stále více lidí. Stává se i stále širším trhem a vidiny zisku z investice do tohoto trhu lákají více a více podnikatelů. Právě mezi tyto dva subjekty vstupuje sportovní manažer, stejně tak se ale manažer sportu stará o efektivnější spolupráci jedněch – tedy spotřebitelů sportu mezi sebou – a druhých-sportovních investorů.

Sám se mnohdy stává členem jedné, či druhé skupiny. Jako v každé činnosti, která láká masy nových zájemců o problematiku a která se tak stává méně čitelnou a přehlednou, přináší vzdělání konkurenční výhodu tomu, kdo jím disponuje.

V Praze jsou v současnosti zájemcům o studium sportovního managementu nabízeny tři alternativy. Klasikou je Management sportu nabízený katedrou základů kinantropologie a humanitních věd FTVS UK. Vedlejší specializace Ekonomika sportu je vyučována i katedrou podnikové ekonomiky FPH VŠE. Nejmladší konkurencí je VOŠ ČSTV se svým oborem Management tělesné výchovy a sportu.

Jak vypadá ekonomika sportu u nás?

Na VŠE je obor koncipován spíše jako doplněk ekonomického vzdělání. Předpokládá se, že absolventi magisterského studia VŠE v Praze se budou na pozici řídících pracovníků často setkávat se sportovním hnutím a to v roli představitele firmy, která sponzoruje sportovní organizace, členů předsednictva některé ze sportovních organizací nebo v roli voleného člena územně samosprávních orgánů. Blok povinných předmětů specializace tomu odpovídá. Ekonomika a řízení sportu a Ekonomika profesionálních sportovních klubů už dle názvu rozšíří ekonomovi obzory na poli sportu. Některé volitelné předměty jako Manažerské finance nebo třeba Trénink komunikačních a prezentačních dovedností jsou ale „potravou”, kterou student najde i v rámci jiných oborů.

„Otevřením vedlejší specializace Ekonomika sportu se VŠE dostane mezi renomované univerzity v Evropě a USA, nabízející kurzy zaměřené na ekonomiku a sociologii sportu. V Evropě se tato problematika přednáší buď na pedagogických nebo ekonomických fakultách. Osvojení znalostí vytváří dobré předpoklady pro komunikaci s představiteli sportovního hnutí. „Studenti budou seznamováni se specifickou problematikou sportovního prostředí, s jeho hospodařením,“ píše se na webu specializace. Dále je vypíchnuta skutečnost, že studenti vycházejí z kvalitní všeobecné přípravy na VŠE v nižších ročnících. To by se oproti jiným školách mohlo zdát výhodné.

Dva zmíněné předměty, které jsou i základem pro úspěšné složení státní zkoušky jsou přednáškou a cvičením, ve kterých se na základě knihy sepsané garantem celé specializace, doc. Novotným, řeší problémy legislativy ve sportovních organizacích, sportovní klub, jeho ekonomika a řízení, úloha marketingu a médií ve sportu, tělovýchovná a sportovní zařízení až třeba vrcholový a profesionální sport a sportovní kartely v profi sportu. Požadavky na ukončení předmětu jsou týmové řešení zadané případové studie a její prezentace na cvičení, interview s vedoucím sportovní organizace, účast na týmovém řešení reálného problému z neziskového sektoru, závěrečná ústní zkouška a seminární práce.

Druhý státnicový předmět se zabývá již konkrétnější problematikou ekonomiky sportu. Slibuje probrat organizační uspořádání soutěží, sázení na sport, problematiku prodeje televizních práv, reklamy, pracovněprávní vztahy v rámci profesionálního klubu. Vedení a požadavky na ukončení jsou podobné jako kurz výše zmíněný.

Celá specializace je v podstatě „one man show“ doc. Novotného. Dle reference na borci průměr 3,34 hvězdiček. Na hodnocení jsme se zeptali také studenta této specializace: „Nevím, jestli mi přísluší hodnotit to, co jsem ještě neukončil. Každopádně specializaci jsem si vybral, protože mi je sport blízký a přijde mi, že takoví jsou i kolegové, což je fajn. Kvalita výuky také není zas tak špatná a docela zajímavá, jednou nám přednášela třeba manželka Milana Hniličky. Pokud bych mohl něco zlepšit, tak asi náplň cvičení, aby se studenti mohli více zapojit.“

Jak se studuje na Sorboně*?

Obor Management sportu na FTVS uspokojuje poptávku sportuchtivých studentů, kteří nejsou tolik zdatní, aby se uplatnili při výkonnostním sportovním vzdělání. Přesto i u oboru sportovního managementu je jistá sportovní zručnost vyžadována a trénována. Často bývá tento obor doplňkem ke studiu jiné vysoké školy.

„Ve studijním oboru získávají absolventi vysokoškolskou kvalifikaci pro organizační činnost a ekonomické úseky neziskových organizací v oblasti sportu, občanských sdružení, veřejně prospěšných společností, zájmových sdružení, nadací a nadačních fondů, dále pak obchodních společností ve sportu jako jsou profesionální sportovní kluby, cestovní kanceláře a agentury,“visí na webu FTVS. Dříve čtyřletý magisterský program byl nahrazen třemi roky bakalářského studia a následnou dvouletou nádstavbou.

„Na FTVS mi vyhovuje hlavně sportování. Máme průměrně tři sporty v semestru a zápočet se získává aktivní účastí, někdy se píše test z pravidel. Není třeba plnit žádné výkony, jelikož jsme studenti managementu. První dva roky studia se dají srovnat s ekonomkou a to s předměty celoškolského základu. Kromě toho studujeme předměty, které souvisí s managementem a marketingem sportovní organizace. Osobně si myslím, že by jich mohlo být více. Nevýhodou studia na FTVS v porovnání s ekonomkou je pevně daný rozvrh,“ shrnuje svůj pohled student oboru Management sportu na FTVS Martin Cáfal.

*Vokovickému areálu FTVS se kvůli předrevoluční vysoké politické škole přezdívá Sorbona.

Mohlo by vás zajímat: