Stačilo vyplnit formulář

11. 10. 2007 | | Rozhovory

Jan Malý, student Fakulty národohospodářské, zvítězil letním semestru akademického roku 2006/2007 v soutěži o nejlepší bakalářskou práci (SVOČ) v oblasti Environmentální ekonomie a politika na NF.

Jan Malý, student Fakulty národohospodářské, zvítězil letním semestru akademického roku 2006/2007 v soutěži o nejlepší bakalářskou práci (SVOČ) v oblasti Environmentální ekonomie a politika na NF.

Jak dlouho jsi psal výherní bakalářskou práci?

Věnoval jsem tomu tři měsíce intenzivní práce. Kromě samotného psaní do toho započítávám i studium dokumentů, konzultaci s odborníky či práci v terénu.

Kolik si vyhrál?

Vyhrál jsem pět tisíc korun.

Jak probíhalo samotné psaní?

Na začátku semestru mě moje konzultantka uvedla do obecné problematiky zpracování bakalářské práce, upozornila na hlavní úskalí a přidala několik cenných rad. Následně jsem předložil svůj projekt ke schválení. V půli semestru jsme konzultovali hrubou verzi práce a těsně před tiskem proběhla konzultace druhá. Díky školitelce jsem navíc v následujícím semestru absolvoval bilaterální česko-rakouskou školu s úzkou vazbou na mé téma.

Byl problém přihlásit se do soutěže?

Vyplnil jsem jednostránkový formulář, sehnal jeden podpis a odevzdal svoji práci na CD a ve třech výtiscích.

Bylo složité se dostat k vyhraným penězům?

Z důvodu drobné komplikace se zahraničním účtem jednoho z účastníků jsem odměnu obdržel asi po měsíci.

Mohlo by vás zajímat: