Staň se dobrovolníkem a poznej svět

1. 6. 2010 | | Studentský život

Léto vyzývá k silným zážitkům a k dobrodružství. Jeden ze
způsobů, jak k nim přijít, představují dobrovolnické projekty
v cizině.

Existuje mnoho činností, kterými si může student zpříjemnit letní
prázdniny. Některé slouží k pobavení, jiné ke vzdělání nebo
k výdělku, existují však i takové, u kterých jako odměna slouží
pocit z dobře vykonané a potřebné práce, noví přátelé a zážitky na
celý život.

Řeč je o dobrovolnických projektech, které v České republice
pořádá několik organizací. Dobrovolnické programy se dělí podle délky
do tří skupin,nejvhodnější pro letní měsíce jsou ty nejkratší, zvané
workcampy

INEX-SDA

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit každoročně vysílá několik
set Čechů různých věkových kategorií do všech koutů světa. Země, kam
lze vycestovat, se dělí do dvou kategorií podle předodjezdové přípravy.
Do skupiny Region 1 patří například země Evropské unie, Spojených
států amerických a Austrálie.

O něco složitější to mají zájemci o exotická místa, kteří
povinně prochází školením. To má za úkol připravit je na různé
nástrahy pobytu v zahraničí a v jiné kultuře.

„Loni jsme na zahraniční projekty vyslali více než sedm set
zájemců,“ sdělila Jana Koňasová, koordinátorka krátkodobého
dobrovolnictví v INEX-SDA. Vedle krátkodobých workcampů, střednědobých a
dlouhodobých projektů v zahraničí nabízí INEX-SDA i pobyty u nás.

Zájemci se mohou hlásit jako účastníci, nebo si vyzkoušet své
organizační schopnosti a stát se leaderem. Veškeré potřebné informace lze
snadno nalézt na webových stránkách www.inexsda.cz.

Duha

Občanské sdružení Duha se věnuje zejména zážitkové pedagogice,
která pomáhá znevýhodněným dětem. Vedle celoročních projektů
zprostředkovává mladým workcampy po celém světě. Nemusíte být členem
Duhy, a přesto se můžete zúčastnit některé z jejích aktivit. Jeden
z programů s názvem „Trochu jinak“ se zaměřuje na podporu rozvoje
dobrovolnictví.

Stránky www.trochujinak.cz nabízí
tři druhy dobrovolnických aktivit – workcampy a projekty „Na dlouho
mimo“ a „Tamjdem“. Zatímco první dva se, co se týče pracovní náplně
a podmínek, shodují s nabídkou Inexu, Tamjdem je speciálním
„mikroworkcampem“ Duhy v rámci České republiky. Sdružení dává
možnost se během jednoho víkendu seznámit s některou z českých
neziskových organizací a s podporou Duhy se pokusit o organizaci vlastního
projektu nebo iniciativy.

Hnutí Brontosaurus

Milovníky přírody a památek jistě zaujme brněnské Hnutí Brontosaurus.
To organizuje celoročně v rámci České republiky dílčí projekty
zaměřené nejen na práci a pomoc, ale i na zábavu a navazování
přátelství. Všechny tábory jsou neziskové a nekomerční, organizované
školenými dobrovolníky. „Letos se mohou dobrovolníci účastnit na našich
táborech nejen tradičního kosení vzácných luk, ale například
i stavění slaměného domu.

V Rumunsku pak již po druhé proběhne akce, při které mladí Češi
pomohou našim krajanům v tradičních zemědělských odvětvích,“
doplňuje Eva Štefková, koordinátorka programu Prázdniny
s Brontosaurem.

Více informací o brontosauřích akcích i o tom, jak se přihlásit,
lze nalézt na webovkách www.brontosaurus.cz.

Projekty v ČR

Všechny organizace nabízí kromě výjezdů do zahraničí i projekty
u nás. Díky nim si mohou zájemci vyzkoušet, jaké to je vést mezinárodní
tým, organizovat volný čas dalším lidem a přitom se dobře bavit. Zatímco
v České republice nemá dobrovolnictví takovou tradici, pro západní
studenty představuje běžnou náplň letních prázdnin.

Mohlo by vás zajímat: