Stanovisko vedení VŠE k prohlášení společnosti Gitus

3. 3. 2006 | | Názory

Stanovisko vedení Vysoké školy ekonomické v Praze k prohlášení společnosti Gitus a.s. ze dne 17. 2. 2006. Společnost Gitus a.s. zaslala dne 17. 2. 2006 Studentskému listu své prohlášení ve věci ISISng. V tomto prohlášení uvádí společnost Gitus celou řadu nepravdivých tvrzení týkajících se projektu ISISNG. Vedení VŠE proto prohlašuje…

Stanovisko vedení Vysoké školy ekonomické v Praze k prohlášení společnosti Gitus a.s. ze dne 17. 2. 2006

Společnost Gitus a.s. zaslala dne 17. 2. 2006 Studentskému listu své prohlášení ve věci ISISng. V tomto prohlášení uvádí společnost Gitus celou řadu nepravdivých tvrzení týkajících se projektu ISISNG. Vedení VŠE proto prohlašuje:

VŠE uzavřela se společností GITUS a.s. řádnou smlouvu na komplexní dodávku a implementaci Integrovaného studijního informačního systému nové generace (ISISNG) na základě výběrového řízení. Tento postup byl zcela v souladu se zákonem, proces výběru soutěžitele byl z hlediska právního i odborného zcela bezchybný a na základě tohoto procesu vznikl společnosti GITUS a.s. závazek dodat sjednané plnění. S touto povinností je společnost GITUS a.s. jednoznačně v prodlení a VŠE má právo uplatňovat sjednané majetkové sankce za prodlení.

Vysoká škola ekonomická v Praze v rámci projektu ISISNG vždy plnila a plní své závazky dle platné smlouvy na komplexní dodávku a implementaci ISISNG uzavřené mezi VŠE v Praze a společností Gitus dne 16. 7. 2004. Důvodem pro nesouhlas VŠE s převedením části dodané aplikace pro náhradu funkcionality centrální databáze z ověřovacího provozu do zkušebního provozu byly vážné nedostatky verze dodané pro zkušební provoz, které dle schválených pravidel ani neumožňují přechod z ověřovacího do zkušebního provozu. S tímto stanoviskem VŠE byl dne 13. 1. 2006 seznámen jeden ze spolumajitelů společnosti Gitus pověřený od konce listopadu 2005 společností řízením projektu. Náprava této situace je plně na straně společnosti Gitus, po odstranění nedostatků specifikovaných v příslušné dokumentaci projektu a provedení příslušných testů může dojít k převodu dodané verze do zkušebního provozu. Tzv. jednostranné ukončení smlouvy – správně odstoupení od smlouvy – ze strany společnosti GITUS a.s. je zcela nedůvodné, nemá právní oporu ve smlouvě ani v zákoně a VŠE jej nepovažuje za účinné. Je velmi pravděpodobné, že bude předmětem sporu mezi VŠE a společností GITUS a.s., nicméně je třeba konstatovat, že i kdyby toto odstoupení bylo právně účinné, nemá vliv na uplatnění majetkových sankcí, které naběhly do doby nedůvodného odstoupení.

Rektor VŠE v Praze prof. Hindls vyzval dne 6. 2. 2006 v souladu s příslušným článkem smlouvy společnost Gitus k nápravě závažného porušení smluvních povinností spočívající ve zpoždění v dodávkách proti termínům uvedeným ve smlouvě. Dokud nedojde k jinému právně přijatelnému řešení, bude VŠE trvat na tom, aby GITUS a.s. svým závazkům dostál, hodlá však jednat korektně , věcně a přísně podle práva. Vedle těchto závazků společnosti GITUS a.s. samozřejmě vznikají další závazky ve formě nezaplacených majetkových sankcí případně náhrady škody způsobené porušením smluvních povinností.

Prohlášení naleznete na oficiálních stránkách školy na adrese http://www.vse.cz/zpravy/news.php?ID=9457

Mohlo by vás zajímat: