Stará stupnice nezrezaví

21. 11. 2006 | | Zprávy ze školy

Škola zavedla staronové známkování – místo písmen A až F budou indexy zdobit zase staré dobré číslice. Některé fakulty však nechtějí písmenkový systém jen tak opustit a chtějí ho zkoušet „nanečisto“.

Škola zavedla staronové známkování – místo písmen A až F budou indexy zdobit zase staré dobré číslice. Některé fakulty však nechtějí písmenkový systém jen tak opustit a chtějí ho zkoušet „nanečisto“.

Při zavádění systému evropských kreditů (ECTS) se škola rozhodla, že bude výsledky studentů u zkoušek klasifikovat nikoli známkou, ale písmenem A až F. Několik měsíců poté se však vrátila opět ke starému způsobu známkování a písmena uložila zatím k ledu.

„V novém studijním řádu se vrátilo k číslicím,“ potvrzuje tuto skutečnost proděkan pro pedagogiku Fakulty národohospodářské Daniel Šťastný. Nově tedy jsou známky A a B převedeny na jedničku, C a D na dvojku, E na trojku a F na čtyřku.

Staré je dobré

„Evropská unie (EU) požaduje splnit určitá kritéria, například jasné známkování,“ vysvětluje prorektor pro studijní a pedagogickou činnost docent Felix Koschin. Známkování A až F totiž bylo zavedeno jako rozšíření číselné stupnice, nikoli jako známkování relativní, které EU předepisovala. „Sama EU radí, než abychom zaváděli nové známkování špatně, nechat si své původní,“ upozorňuje Koschin, který dodává, že se nejedná o žádný handicap.

Takzvané relativní známkování ze školy však úplně nezmizí. Vedle normální známky si například zkoušející z Fakulty podnikohospodářské a Fakulty národohospodářské budou u studentů psát body. Po vyzkoušení všech studentů se pokusí rozdělit známky podle procent. Podle prorektora Koschina bude tento systém používat tak třetina vyučujících.

Srovnání mezi školami

Tím, že se škola vrátila zpátky na číselné známkování, má větší šanci získat dodatek k diplomu. Účelem dodatku je poskytnout „odpovídající nezávislé údaje, které přispějí ke zlepšení mezinárodní průhlednosti a spravedlnosti akademického a profesního uznávání kvalifikací (diplomů, titulů, osvědčení atd.),“ píše se na vzorovém dodatku k diplomu.

Do budoucna by se škola také ráda ucházela i o takzvaný ECTS label. To je certifikát, který je těžší získat a ukazuje, že škola splnila kritéria a je srovnatelná s dalšími školami s tímto certifikátem.

Mohlo by vás zajímat: