Statistici ocenili dalšího profesora z ekonomky

29. 4. 2014 | | Zprávy ze školy

Český statistický úřad (ČSÚ) podruhé předal cenu za přínos na poli
národní i mezinárodní aplikované a teoretické statistiky profesorovi
Janovi Segerovi, který působil na Vysoké škole ekonomické i jako rektor.
Prvním oceněným byl Lubomír Cyhelský. Ocenění předala předsedkyně
úřadu Iva Ritschelová a místopředseda České statistické rady Richard
Hindls.

Po Lubomírovi Cyhelském, který na Fakultě informatiky a statistiky (FIS)
působil padesát let, byl oceněn další pedagog čtvrté fakulty. Jan Seger,
kromě dvou přestávek, působil na Katedře statistiky a pravděpodobnosti od
roku 1963 do roku 2011. „Vyjádření úcty, obdivu a poděkování za
vykonanou práci druhého není nikdy dost. Mám radost, že se nám i letos
podařilo uskutečnit toto již tradiční setkání a ocenit člověka, který
svůj život věnoval statistice a který se zasloužil o její vysoký
kredit,“ uvedla Iva Ritschelová pro oficiální stránky ČSÚ.

Seger zastával na VŠE řadu významných funkcí. V období 1990 –
1991 byl proděkanem pro pedagogiku Fakulty informatiky a statistiky VŠE,
1991 – 1993 zastával funkci prorektora pro pedagogiku VŠE a v letech
1993 –1999 byl dvě funkční období rektorem VŠE. Dále vykonával
v letech 1999–2006 funkci vedoucího Katedry ekonomické statistiky a funkci
děkana Fakulty informatiky a statistiky zastával od roku 2006 do
roku 2010.

Seger se ve svém profesním životě zabýval hlavně oblastí analýzy
časových řad a problematikou konstrukce krátkodobých extrapolačních
prognóz. Je autorem mnoha publikací, například Statistiky pro ekonomy,
která vyšla již v osmi vydáních.

Segerův význam přiblížil Richard Hindls: „Jan Seger je učitelem celé
generace současných ekonomů, statistiků a pedagogů. Vždy jsem obdivoval
jeho umění jasně a srozumitelně formulovat myšlenky a předávat je
přívětivou formou studentům. Jeho přednášky bývají zakončeny
potleskem, což rozhodně není samozřejmé.“

Foto: oficiální stránky Českého statistického úřadu

ČTĚTE DÁLE:

Mohlo by vás zajímat: