Štěstí je klíčem k úspěchu, říká účastník pořadu Skrytý potenciál

5. 11. 2016 | | Kariéra, Názory Marek Pavlík

Až osmdesát procent lidí nevyužívá své silné stránky. Zjednodušeně řečeno – svět běží jen na dvaceti procentech svého potenciálu. Přitom najít svůj potenciál nemusí být nikterak složité. Redakci iListu se o tom snažil na speciálním semináři přesvědčit absolvent Fakulty podnikohospodářské, vysokoškolský pedagog, obchodní ředitel poradenské společnosti Triton a účastník pořadu Skrytý potenciál České televize, Marek Pavlík.

Marek Pavlík už od úvodu upozorňoval na to, že bychom se měli prioritně zaměřit na silné stránky a se stránkami slabými se jednoduše vyrovnat. Měli bychom také zjistit, v čem jsme talentovaní a tento talent společně se svými silnými stránkami dále rozvíjet.

Česká společnost a s tím i české školství přitom podle něj trpí velkým nešvarem – snaží se zachovat silné stránky a vylepšit stránky slabé. Studenti se na školách nesoustředí na předměty, v nichž jsou skutečně dobří. Jejich studiu věnují minimum času, a tak jejich talent upadá nebo se dále nerozvíjí. Spíše se učí a takzvaně „vytahují“ předměty, které jim nejdou.

Z hlediska profesního se přitom nejedná o nijak šťastný postup. „Nápravou slabých stránek lze sice zabránit selhání a někdy dosáhnout úspěchu, budování silných stránek oproti tomu ale vede k úspěchu a ke štěstí,“ říká Pavlík.

Na to navazuje s názorem: „Úspěch a štěstí jsou dvě odlišné věci.“ Úspěch je dlouhodobý, zatímco štěstí je momentální záležitost. Pocity štěstí vznikají z méně i více důležitých okamžiků v našem životě. A právě tyto okamžiky bychom se měli naučit ocenit. Štěstí je totiž klíčem k úspěchu. Pokud nejsme šťastní, nevydrží nám ani úspěch.

Potenciál jako kombinace tří faktorů

S trochou nadsázky řečeno, je jedno, zda jsme ředitelem České pošty, nebo se staráme o toulavé kočky. Důležité je, aby nás naše činnost naplňovala. Výkon jakéhokoliv povolání by měl vést k určité seberealizaci. „Seberealizace je přitom pouze jen jedna z pěti základních potřeb člověka,“ vysvětluje Pavlík. Alespoň podle amerického psychologa Abrahama Harolda Maslowa, který v roce 1943 tyto potřeby definoval. Vedle seberealizace sestupně zařadil také potřebu úcty, sociální potřeby, potřebu bezpečí a fyziologické potřeby. Bez naplnění jednotlivých pater této pyramidy nikdy nemůžeme být zcela šťastní.

A co je to tedy ten skrytý potenciál a jak bychom ho měli najít? Dle Pavlíka jde o kombinaci tří základních faktorů – silných stránek, osobních hodnot a touhy, nadšení a vášně. Zajímavé je, že mnoho lidí nedokáže ani vyjmenovat svoje silné stránky. Přitom právě toto je otázka, na kterou se personalisté ptají na pracovních pohovorech a která může sehrát klíčovou roli v tom, zda nás někdo zaměstná či nikoli. Odpovídáme na ni prý ale spíše automaticky a naučeně.

Skrytý potenciál

Nejprve si musíme uvědomit, že naše silné stránky jsou v tom, co nás baví a co nám jde snadno. Můžeme se také zeptat našich blízkých, v čem podle nich vynikáme a co považují oni za naše silné stránky. Případně lze vyhledat pomoc psychologů, koučů či mentorů. Přínosné je také provést si vlastní SWOT analýzu. Pokud si stále svými silnými stránkami nejste jistí, zkuste si udělat online test Gallupova institutu. Test je ale zpoplatněn.

Talent má opravdu každý

Při odhalování vlastních silných stránek se můžeme setkat rovněž se slovem talent. Talent je mimořádně rozvinutá úroveň určité schopnosti, přičemž existuje několik typů – lze hovořit například o manuálním, výtvarném či vůdcovském talentu. A byť si to možná občas nemyslíme, každý má na něco talent. Jak ho ale odhalíme? Jednak je to nějaká činnost, při které jsme dokonalí (činnost se nám velmi daří), rychle se ji učíme, toužíme po ní a táhne nás to k ní. Na druhou stranu při a po jejím výkonu cítíme uspokojení, těšíme se na to, až se jí opět budeme moci věnovat. Talent nám ve skutečnosti pomáhá zjistit, kdo vlastně jsme.

Neméně důležitou roli při hledání skrytého potenciálu hrají také osobní hodnoty. Zaměřte se na pět lidí, které obdivujete a každého charakterizujte třemi vlastnostmi, které vám imponují. Dostanete celkem patnáct vlastností – z nich vyberte pět, kterých si vážíte nejvíce. Získáte tak pravděpodobně hodnoty, které jsou důležité pro vás. Nebo můžete využít „Hodnocení osobních hodnot“ od Barret Values Centre.

Pokud ztrácíte pojem o čase, jste ve „flow“

Zatímco u prvních dvou faktorů skrytého potenciálu – silných stránek a osobních hodnot – je možné využít dotazníků, osobní nadšení a touhu si musí každý určit sám. Silné stránky jsou něčím, co máme v sobě, osobní hodnoty často říkají, proč to v sobě máme. Touha ale říká, co nás drží. „Pište si proto dva týdny činnosti, které vás bavily natolik, že jste kvůli nim ztráceli pojem o čase, jedná se o „flow“,“ doporučuje Pavlík. Právě tyto činnosti jsou vaší touhou a takzvaným motorem, který vás žene dále a zároveň drží nad vodou.

Je třeba rovněž říci, že bychom neměli podceňovat ani sílu našich myšlenek. Myšlenky jsou základem pro mluvené slovo a to předchází konkrétním činům. To je mnohaletá pravda, kterou hlásá i samotný Dalajláma. Důležité je potlačit negativní myšlení, věřit si a sám pro sebe si opakovat optimistická hesla.

A co Marek Pavlík vzkazuje na závěr?

Autor fotografií: Filip Kubus

Mohlo by vás zajímat: