„Stěžujte si,“ radí Koschin

16. 10. 2008 | | Nezařazené

Ve zkouškovém období občas nastanou situace, které nejsou ke studentovi fér. Přesto o nich ve Studijním a zkušebním řádu není ani zmínka. Existují však způsoby, jak se bránit.

Ve zkouškovém období občas nastanou situace, které nejsou ke studentovi fér. Přesto o nich ve Studijním a zkušebním řádu není ani zmínka. Existují však způsoby, jak se bránit.

Jedním z nejvíce nepříjemných zážitků, který vás při zkouškách může potkat, je čekání na zkoušejícího. Přestože je vás u učebny více a dvakrát kontrolujete číslo třídy, hodinky, budovu, profesor se neobjevuje. Pokud se tak děje poprvé, bylo by spíše rozumné přimhouřit oko. „Jestli se tak ale děje opakovaně, měli byste si stěžovat. Neformálně se můžete obrátit na vedoucího katedry,“ radí docent Felix Koschin, prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, a doplňuje, že problém lze také přednést děkanovi fakultního senátu. „Tomu si už ale musíte stěžovat jen formálně,“ dodává.

V minulém zkouškovém období jsem byla svědkem velice zvláštní situace, které se dalo docela snadno předejít organizovanějším vypsáním dvou zkouškových termínů místo jednoho. Petr Štěpánek z katedry podnikového a evropského práva vypsal začátek ústního zkoušení na ranní hodinu. To, že přišel pozdě, by mu možná většina čekajících prominula, kdyby v 11.45 nevyšel ze dveří učebny s tím, že vyzkouší několik posledních studentů a poté jde na oběd s děkankou, který potrvá minimálně dvě hodiny. Studenti, kteří už v té době čekali na zkoušku tři hodiny, měli tedy čekat ještě další dvě. Pak možná ještě déle, neboť před nimi byla dlouhá řada. Celá situace mohla dopadnout jinak, kdyby vyučující zkoušku rovnou rozdělil na dva termíny – dopolední a odpolední.

Pozdní výsledky jsou trestné
Od tohoto zimního semestru se jak studenti, tak učitelé mohou připravit na nové jednotné zadávání a přihlašování na testy a zkoušky přes ISIS. „Náročnost vypsání a doba k tomu potřebná ale nebude vždy stejná,“ vysvětluje Karel Nenadál, ředitel Výpočetního centra. „Vypsat termín průběžného testu pro studenty jednoho cvičení o dvaceti lidech bude dílem okamžiku a několika kliků, do dvou minut při znalosti systému,“ ujišťuje Nenadál. „Naproti tomu složitější bude zadání termínu pro studenty tzv. masového předmětu, na to bych si nechal tak půlden,“ přiznává dále.

Otázkou také zůstává, jak správně odhadnout kapacitu daného termínu, aby čekací doba nepřekročila únosnou mez. „Při zkoušení jednoho studenta vyhodíte za minutu a s druhým se trápíte půl hodiny,“ objasňuje prorektor Koschin.

Skutečným prohřeškem proti Studijnímu a zkušebnímu řádu, kterého se může zkoušející dopustit, je pak například pozdní dodání výsledů písemné zkoušky. Ty musí být studentům sděleny do pěti pracovních dnů od jejího složení. Prorektor Koschin proto studentům doporučuje: „Nejenom s takovýmto, ale s každým porušením Studijního a zkušebního řádu byste se měli obrátit na děkana, v tomto případě prostřednictvím proděkana, který je zpravidla děkanem zmocněn takové problémy řešit. Ten pak uváží, jak vzniklou situaci řešit, aby byl student co možná nejméně poškozen.“

Mohlo by vás zajímat: