„Stínování“ manažerů je přínosem pro studenta i firmu

11. 5. 2005 | | Kariéra

Prožít běžný pracovní den v mezinárodní firmě nebo na ministerstvu, zúčastnit se pracovních porad nebo obchodních jednání a poznat tak práci manažerů z první ruky – to vše mohou studenti většiny vysokých škol v rámci programu „stínování“ manažerů (Manager Shadowing Program). Od roku 1993 jej v České republice zprostředkovává Business Leader Forum.

Prožít běžný pracovní den v mezinárodní firmě nebo na ministerstvu, zúčastnit se pracovních porad nebo obchodních jednání a poznat tak práci manažerů z první ruky – to vše mohou studenti většiny vysokých škol v rámci programu „stínování“ manažerů (Manager Shadowing Program).

Od roku 1993 jej v České republice zprostředkovává Business Leader Forum. Právě probíhajícího ročníku se účastní na 160 studentů a kromě třicítky firem i Ministerstvo informatiky, Český statistický úřad, dvě poslanecké kanceláře a třeba i ZOO Liberec.

Samotné přijímací řízení je zkušenost

„Myslím, že o přínosu programu pro studenta není třeba pochybovat,“ říká Jana Zámečníková z Fakulty informatiky a statistiky VŠE, která v únoru 2005 absolvovala třítýdenní stáž ve firmě Unisys. Jana „stínovala“ ředitele české pobočky Martina Löfflera. „Každé ráno mě seznámil se svým programem, kterých jednání se mohu zúčastnit a která jsou tajná. Pak mi většinou vysvětlil, o co na schůzce šlo, a ptal se na mé postřehy. Jednalo se samozřejmě v angličtině, protože pan ředitel je z Rakouska a jde o mezinárodní firmu,“ objasňuje. „Během programu jsem získala konkrétnější představu, jak takový podnik funguje v praxi a co můžu v budoucnu očekávat,“ vysvětluje Jana dále, co jí stáž dala.

Velkou výhodou pro budoucí kariéru je samotné přijímací řízení do programu, které se v ničem neliší od klasického pohovoru při hledání práce. Zájemce navrhne tři firmy, ve kterých by chtěl program absolvovat. Pak následuje přijímací pohovor v pořádající organizaci Business Leader Forum a nakonec v samotné firmě. Vedou jej většinou personální manažeři z přihlášených firem, kteří si již v předstihu mohou vytipovat vhodného kandidáta pro stáž. „Rekordní zájem byl především v devátém ročníku programu, kdy se přihlásilo 800 studentů. Na 85 společností pak nabídlo 190 míst ke stážím,“ zmiňuje se Zuzana Kubíková z pořádající organizace Business Leader Forum. „Myslím, že třeba na VŠE bylo informací o programu málo,“ podotýká Jitka Odehnalová z Fakulty mezinárodních vztahů, která stáž právě absolvovala. I přesto z VŠE uspělo 38 zájemců, kteří program buď právě dokončili, nebo v současné době „stínují“.

Student omladí kolektiv

Pokud si student během stáže vede dobře, může mu firma nabídnout i stálé pracovní místo. „U nás takto pracují již dva studenti,“ říká personální ředitelka Unisysu Jarmila Štěpánková Současně vysvětluje, proč se její firma Manager Shadowing Programu účastní opakovaně již pět let: „Tyto stáže nám umožňují získat zájemce o práci u nás a zároveň si je prověřit důkladněji než během běžného přijímacího řízení.“ Podle Jitky Odehnalové mají firmy také možnost získat povědomí o kvalitě vysokého školství a zjistit, jaké mají studenti znalosti a schopnosti. „Student často omladí kolektiv, přináší nové nápady a návrhy a v neposlední řadě jde o osobu zvenčí, která má na dění ve firmě svěží, nezkreslený pohled,“ jmenuje Jitka. Jarmila Štěpánková z Unisys s ní souhlasí: „Stážista jako nezávislý pozorovatel si spíše všimne chyb a nedostatků týkajících se například ovzduší ve firmě, podnikové kultury nebo marketingu,“ doplňuje.

Pozitivní zkušenosti převažují

Jak bude stáž probíhat, její délka a konkrétní úkol „stínujícího“ studenta záleží na domluvě mezi ním a firmou. Výjimkou není ani více stážistů v jedné firmě. Po dobu asi dvou týdnů může student buď „stínovat“ jen jednoho zaměstnance, nebo jít od manažera k manažerovi a postupně tak poznat náplň většiny funkcí ve firmě. Liší se i projekty, kterými podniky stážisty pověřují. „Měla jsem vypracovat marketingový plán pro konkrétní řadu výrobků,“ popisuje Jitka. „Jednotlivé části plánu jsem prezentovala a musela obhájit své závěry, hypotézy a návrhy. Celou tu dobu jsem svůj projekt mohla konzultovat s marketingovou ředitelkou,“ dodává. Jana Zámečníková zase pracovala na prezentaci týkající se podnikové kultury firmy: „Ke konci stáže jsem pak také hodnotila práci pana Löfflera: jak podle mého názoru nakládá s časem, vede porady a podobně.“

Firma naopak hodnotí studenta: jeho vystupování, zpracování zadaného projektu nebo přínos jeho působení ve firmě. „Máme i negativní zkušenosti,“ říká personální ředitelka Unisys Jarmila Štěpánková. „Jeden student se například po pár dnech už vůbec neobjevil; prostě neměl zájem. Přesto pozitivní zkušenosti určitě převažují,“ ujišťuje.

  • více informací na http://www.blf.cz
  • říjen: přihlašování studentů
  • listopad: přihlašování společností
  • prosinec a leden: pohovory
  • letní semestr: stínování

Mohlo by vás zajímat: