Stipendia: Nechte se platit školou

30. 11. 2005 | | Zprávy ze školy

Finanční podporu pro studium lze na VŠE získat ve čtyřech případech: Prospěchová stipendia se udělují v souvislosti s vynikajícími studijními výsledky, ubytovací náleží studentům s bydlištěm mimo Prahu. Doktorandům se uděluje doktorské stipendium a sociálně slabí studenti mají nárok na sociální stipendium.

Finanční podporu pro studium lze na VŠE získat ve čtyřech případech: Prospěchová stipendia se udělují v souvislosti s vynikajícími studijními výsledky, ubytovací náleží studentům s bydlištěm mimo Prahu. Doktorandům se uděluje doktorské stipendium a sociálně slabí studenti mají nárok na sociální stipendium.

Obecně platí, že na stipendium získáváte nárok, pokud si podáte žádost do stanoveného termínu a splníte podmínky uvedené ve stipendijním řádu VŠE. Podle stipendijního řádu o přiznání stipendia rozhoduje děkan na základě návrhu stipendijní komise. Výše poskytnutého stipendia je závislá na objemu finančních prostředků, které pro fakulty stanoví rektor. Vše podléhá schválení Akademického senátu Vysoké školy ekonomické. Konkrétní podmínky pro vyplácení jednotlivých stipendií jsou pak upraveny stipendijním řádem daných fakult.

Jako student v tíživé sociální situaci jste si mohli letos zhruba do poloviny října zažádat o sociální stipendium, které je vypláceno jednorázově. Od roku 2006 se systém sociálních stipendií mění. Pokud schválí novelu školského zákona Senát a podepíše prezident, bude ministerstvo školství přispívat těm nejchudším, výhledově částkou asi 1600 korun měsíčně. Týká se to studentů z rodin, jejichž příjem nedosahuje 1,1 násobku životního minima, případně sirotků nebo polosirotků.

Podmínky pro získání prospěchového stipendia stanoví děkani jednotlivých fakult. Většinou je třeba dosáhnout za předešlý akademický rok průměrného prospěchu do 1,5 včetně. Na fakultě informatiky a statistiky postačí prospěch do 1,6, na fakultě mezinárodních vztahů je však třeba dosáhnout průměrného prospěchu do 1,4. Příspěvek na studium je pak měsíčně vyplácen ve výši podle dosaženého průměru. Letos se pohybuje v rozmezí od 300 do 1000 korun.

Těm, kdo studují na doktorském studiu v prezenční formě, se automaticky přiznává doktorské stipendium. Nároková složka toho stipendia se vyplácí měsíčně. Mimořádné doktorské stipendium je jednorázové a vyplácí se koncem akademického roku. Jeho výše se posuzuje podle práce, kterou doktorand za uplynulý rok odvedl. Mimořádné stipendium uděluje doktorandovi jeho školitel.

Nárok na ubytovací stipendium mají všichni studenti, kteří splňují podmínky stanovené Stipendijním řádem VŠE, tedy mimo jiné nemají místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy, studují prezenčně a nepřekročili standardní dobu studia. Žádosti o poskytnutí tohoto příspěvku na bydlení lze odevzdávat až do 15. prosince 2005. Na adrese ustip.vse.cz žadatel vyplní formulář, vytiskne ho a zanese na své studijní oddělení.

Mohlo by vás zajímat: