Stipendium od starého páru umožní studium v Německu

22. 9. 2009 | | Rozhovory

Zájemci toužící vyjet na semestr do Německa to mohou zkusit i na
vlastní pěst bez Erasmu. Kromě stipendií od Deutscher Akademischer Austausch
Dienst (DAAD) a Česko-německého fondu budoucnosti, existuje i méně známé
Mummertovo stipendium, které jde z fondu rodiny Mummertových, jež spravuje
starý manželský pár usilující o vyrovnání blahobytu napříč Evropou.
Jako jediná česká studentka ho získala na tento rok Tereza Bílková
z Fakulty mezinárodních vztahů.

Kdy ses rozhodla vyjet do zahraničí?

Již od prvního ročníku jsem snila o dlouhodobějším studijním pobytu
v zahraničí, a tak jsem měla oči otevřené a hledala veškerá možná
řešení, jak získat stipendium, které by mi studium v zahraničí
umožnilo. Samozřejmě jsem věděla i o programu Erasmus a cílevědomě
jsem už od prvního semestru sbírala body, ale tento program jsem brala
spíše jako poslední možnost, jak v cizině studovat.

Jak ses o Mummertově stipendiu dozvěděla?

Dozvěděla jsem se o něm v průběhu prvního ročníku od Johannese
Roteckera, učitele z katedry německého jazyka na VŠE a DAAD lektora, a
z plakátků, které visely na nástěnce OZS.

Proč sis vybrala pro studium v zahraničí právě
Německo?

Myslím, že jiná země nenabízí tolik různých programů pro
vysokoškoláky jako právě Německo. Navíc jsou podle mého názoru tato
stipendia dostupná. Čeští studenti rozhodně mají šanci o ně
bojovat.

Jak velkou jazykovou výbavou musí student disponovat, chce-li
uspět při výběrovém řízení?

Obecně si myslím, že pro získání tohoto stipendia stačí umět
vyjádřit své myšlenky, mluvit jednoduše a plynule. Jazyk není to
nejdůležitější.

Kdybych se chtěl příští rok ucházet o Mummertovo stipendium,
jaké kroky bych měl podniknout?

Přihlášky se podávají od 1. září do 30. listopadu, takže
doporučuji začít buď z kraje zimního semestru, nebo klidně už
i o prázdninách, abyste měli dostatek času a potřebné formuláře
vyplnili opravdu svědomitě. Dále je velmi důležitý motivační dopis,
maturitní vysvědčení a přehled absolvovaných předmětů na VŠE včetně
známek, jazykový certifikát, který ale není nutný, a případně další
dokumenty, které by podpořily váš postup do dalšího kola.

Je počet vybraných uchazečů nějak limitován?

Teoreticky je místo pro 23 studentů z většiny zemí střední a
východní Evropy a bývalé Jugoslávie. Ale pokud vím, letos bylo vybráno
14 stipendistů.

Jak velká je přesně finanční podpora během pobytu na
vysoké škole?

Finanční podpora se liší v prvním a druhém ročníku „master
studia“. Pokud vím, v prvním roce obdrží stipendista okolo 850 eur na
měsíc, navíc dostane na dva roky notebook, tiskárnu a další výhody
v podobě znalostních seminářů či exkurzí. Pokud student dosáhne opravdu
skvělého studijního průměru, náleží mu navíc finanční prémie.

Má Mummertovo stipendium nějaké další podmínky?

Uchazeč o tento program by měl mít výborné studijní výsledky, dále
by měl mít tzv. manažerský potenciál, aspoň tak se to píše na jejich
stránkách, měl by se zajímat o kulturu a být sportovně aktivní. Určitě
nadchnete porotu, pokud jste společensky aktivní. Pomůže, pracujete-li
například jako dobrovolník, případně ve školní organizaci.

Co tě v rámci studia v zahraničí nejvíc láká?

To, jak se budu setkávat s novými věcmi a skutečnostmi, se kterými budu
muset v Německu bojovat a vyrovnávat se. A samozřejmě se taky těším na
kebab (turecké jídlo, které se prodává v Německu skoro na každém rohu,
pozn. red.).

Jaký máš vztah k německé kultuře?

Němci jsou mi sympatičtí, umí se na jednu stranu velice radovat (zejména
během masopustu), zároveň jsou i velmi pracovití.

Více informací na www.mummertstiftung.de.

Mohlo by vás zajímat: