Stížnost neúspěšného kandidáta zpochybnila volby na FPH

28. 4. 2009 | | Nezařazené

V průběhu dubna se konaly volby do Akademického senátu Vysoké školy
ekonomické (AS VŠE) a do akademických senátů fakult. Doprovázely je
sporné volební kampaně i zpochybňování regulérnosti.

Volební maraton otevřely Fakulta podnikohospodářská (FPH) a Fakulta
financí a účetnictví (FFÚ) 8. dubna 2009. Ve stejné dny probíhaly
i volby do senátů těchto fakult. Na ostatních fakultách se volilo
v následujících dvou týdnech.

Volby provázela v některých případech masivní kampaň, kdy byly
plakáty kandidátů k vidění po celé škole, nechybělo rozdávání
sladkostí či najaté brigádnice na distribuci agitačních letáků.
„Kampaně byly intenzivnější, sofistikovanější, někdy i dražší než
před třemi lety,“ uvádí docent Jakub Fischer, předseda hlavní volební
komise.

Podzimní volba rektora

Jednou z pravomocí AS VŠE je volba rektora, což je také možným
důvodem ke zvýšení napětí při volbách. Současnému rektorovi
profesorovi Richardu Hindlsovi letos vyprší mandát, na podzim proto bude
celoškolský senát volit příštího rektora. V souvislosti s možným
Hindlsovým protikandidátem se často neoficiálně skloňuje jméno
nynějšího děkana Národohospodářské fakulty docenta Jiřího
Schwarze.

Volby do celoškolského senátu jsou specifické tím, že volební kampaň
je povolena pouze do šesté hodiny ranní prvního dne voleb. Porušování
tohoto ustanovení se snažil předejít docent Fischer tím, že požádal
předsedy fakultních senátů, aby na toto pravidlo kandidáty včas
upozornili. Studenti Fakulty mezinárodních vztahů například našli toto
sdělení ve svých poštovních schránkách na ISISu. Přesto však někteří
uchazeči měli s dodržením potíže a vyskytly se kvůli tomu spekulace
o neregulérnos­ti voleb.

Oboustranné obviňování

Problémy naplno zasáhly Akademický senát FPH. Jakub Šanda, neúspěšný
kandidát do AS VŠE i AS FPH, zpochybnil regulérnost voleb do studentské
kurie. Proto výsledky voleb právě do této kurie nejsou k dispozici.

Předmětem stížnosti je údajné zdvojené hlasování Tomáše Mudry,
který je studentem dvou oborů zároveň. Mudra měl být uveden v seznamu
voličů dvakrát a podle toho měl obdržet i stejný počet hlasovacích
lístků. Šanda proto požaduje přezkoumání, neboť kandidáty na třetím a
čtvrtém místě dělil pouze jeden hlas.

Kromě toho se Šandovi také nelíbí způsob vedení kampaně skupiny Cesta
k lepšímu. Jedná se o uskupení, jehož členy jsou z řad učitelů
například Miroslav Křížek, ředitel Institutu rozvoje podnikání (IDE),
Jitka Srpová nebo Blanka Habrmanová. Obviňuje je z ovlivňování voličů a
poukazuje na skutečnost, že při volbách do fakultního senátu není
zakázáno na rozdíl od voleb do celoškolského senátu konat kampaň v den
voleb a ti, co kandidují zároveň do „velkého“ senátu jsou tak
znevýhodněni.

Objevily se i spekulace, že kandidáti rozdávali hlasovací lístky.
„Naši kandidáti rozdávali pouze kandidátky s naším programem, což
není v rozporu s volebním řádem FPH VŠE, kam jsme kandidovali, a to ani
v den voleb, jak nás informovala předsedkyně senátu Hůlová,“ vyjadřuje
s k problematice Křížek. „Protože během voleb nebyl porušen volební
řád, neexistuje spravedlivější rozhodnutí než soudní,“ doplňuje.
Osočení z nekalostí vrací domněnkou, že Mudra jakožto spoluzakladatel
Golf Networking Clubu, kde působí i Šanda, volil právě jeho.

Stížnost stažena

Senát FPH se stížností zabýval 15. dubna. „Byly přizvány
zúčastněné strany, senát hledal možné řešení nestandardní situace,
která vznikla pochybením jednoho člena volební komise. Došel k závěru,
který bude zveřejněn v zápisu ze zasedání AS FPH na úřední desce
FPH,“ informoval předseda volební komise AS FPH Martin Morovics. Do
uzávěrky Studentského listu však zápis na úřední desce FPH neobjevil.
Poslední neoficiální informace však uvádí, že Jakub Šanda stížnost
nakonec stáhl.

Mohlo by vás zajímat: