Stovka košů na tříděný odpad obohatila VŠE

23. 10. 2009 | | Zprávy ze školy

Od tohoto semestru vyplnila VŠE výraznou část svých mezer v oblasti
trvale udržitelného rozvoje. Areál školy osadila řadami nových košů na
tříděný odpad.

Učebny a další části školy jsou nově vybaveny sadou celkem sto čtyř
barevných košů určených na plast, papír, plechovky a směsný odpad.
Škola tak výrazným způsobem rozšířila nabídku míst, kde je možné
zbavit se odpadu způsobem šetrnějším k životnímu prostředí.
Návštěvníci školy tak nyní mohou natrefit na koše mnohem častěji než
dříve, což by mělo přispět ke zvýšení podílu vytříděného
recyklovatelného odpadu na VŠE a snížení objemu odpadu komunálního.

Na konci září nové nádoby doplnily samolepky, které mají informovat,
jaká komodita kam patří. Podle prezidentky oikos Praha Kateřiny Krpatové
však nesplňují svůj účel: „Symbolika znázorňující jednotlivé druhy
odpadu není dostatečně srozumitelná, navíc skoro polovinu prostoru
samolepky tvoří logo firmy.“

S těmito námitkami souhlasí i kvestor Libor Svoboda a dal svolení
k pořízení nových štítků. „Navázali jsme spolupráci s Grafickou a
multimediální laboratoří. Studenti kurzu Počítačová grafika dostali za
úkol navrhnout jiné grafické řešení samolepek, které by mělo být
snadnější pro orientaci. Chceme využít i text, aby bylo jednoznačně
jasné, co do daného koše patří a nepatří,“ dodává Krpatová.

V rámci rozšíření povědomí o tématu třídění odpadu vznikla za
spolupráce VŠE, oikos Praha a Studentského listu akce s názvem Týden
třídění odpadu, jejímž iniciátorem je kvestor Libor Svoboda. „Akci jsme
navrhli za účelem propagace třídění odpadu. Po zhodnocení jejích
výstupů usoudíme, zda byla úspěšná a zda jí případně zopakujeme.
Pokud se nesetká s odezvou, pokusíme se najít jiné cesty, jak situaci
zlepšit,“ uvádí kvestor.

Prvotní impuls k posílení oblasti třídění odpadu na VŠE vydala
organizace studentů pro udržitelnou ekonomiku oikos Praha. Počátky
iniciativy se datují do roku 2007, kdy sdružení oikos vyhrálo cenu
v soutěži British Council díky svému projektu Ekologický kampus. Za cíl
si kladlo „ozelenit“ kampus VŠE a jako jeden z prostředků, jak toho
dosáhnout, navrhovali autoři projektu povzbudit třídění odpadu na VŠE. Se
záměrem realizovat tento projekt se obrátili na vedení školy. Rektora
Richarda Hindlse návrh oslovil a dal mu zelenou.

Sdružení oikos Praha se pak podílelo na přípravách konkrétní podoby
projektu. Jednalo o počtech košů, jejich rozmístění a předložilo škole
podklady pro výběr typu nádob. Ty musely splňovat základní podmínku
nehořlavosti, kterou diktuje protipožární vyhláška. „V chráněných
únikových cestách nesmí být požární zatížení kromě hořlavých hmot
v konstrukci oken, dveří. Výjimku tvoří i prostory, sloužící dozoru
nad provozem objektu,“ vysvětluje požární technička Božena Nevyjelová.
Před prázdninami škola koše objednala a se začátkem akademického roku se
instalovaly.

Projekt Ekologický kampus, z něhož samotná iniciativa pořízení
nových košů vzešla, se však neomezoval pouze na třídění odpadu. Řešil
také téma úsporných žárovek, úsporu energie při provozu výpočetní
techniky nebo pořízení oboustranných tiskáren. I v těchto oblastech
oikos Praha dosáhl částečného úspěchu. Na některých kolejích zajistil
výhodný nákup úsporných žárovek a zřízení sběrných míst na
tříděný odpad, stejně tak spolupracuje s výpočetním centrem na
zefektivnění využití energie.

K „ozelenění“ areálu školy přispěje i zasazení čtyř stromů
u vchodu Nové budovy, které bylo naplánováno školním architektem
v rámci nedávných stavebních úprav.

Mohlo by vás zajímat: