Straka, Helísek a Pavelka se vrací na FNH

23. 5. 2005 | | Zprávy ze školy

Tři vyučující bývalé katedry makroekonomie doc. Ivo Straka, doc. Mojmír Helísek a Tomáš Pavelka nikdy nepřestali být zaměstnanci VŠE. Definitivně o tom rozhodl soud začátkem dubna. „Soud potvrdil, že výpovědi, které jsme dostali k 31. březnu 2004, byly neplatné,“ řekl docent Straka, bývalý děkan Fakulty národohospodářské.

Dostali výpovědi, protože vedení FNH zrušilo jejich katedru makroekonomie, teď se však na fakultu vracejí. Soud totiž rozhodl o tom, že nikdy nepřestali být zaměstnanci školy.

Tři vyučující bývalé katedry makroekonomie doc. Ivo Straka, doc. Mojmír Helísek a Tomáš Pavelka nikdy nepřestali být zaměstnanci VŠE. Definitivně o tom rozhodl soud začátkem dubna. „Soud potvrdil, že výpovědi, které jsme dostali k 31. březnu 2004, byly neplatné,“ řekl docent Straka, bývalý děkan Fakulty národohospodářské (FNH).

Potvrdil to i současný děkan fakulty doc. Jiří Schwarz. „Protože soud rozhodl o tom, že jejich pracovní úvazky nikdy neskončily, obeslal jsem je dopisem, aby nastoupili do práce.“ Fakulta jim podle Schwarze bude muset také zpětně vyplatit ušlou mzdu za šest měsíců.

Kromě toho, že se tito tři učitelé vracejí do výuky, se také docent Ivo Straka znovu objeví v Akademickém senátu VŠE. Mandát v tomto orgánu mu totiž zanikl ukončením pracovního poměru na VŠE. To však soud prohlásil za neplatné, a proto Straka získává zpět i senátorské křeslo.

Pracovní smlouvu se všemi třemi vyučujícími ukončil děkan FNH Schwarz na jaře 2004 poté, co zrušil katedru makroekonomie (KMAE). „Zrušil jsem je (KMAE a KET – pozn. red.) mimo jiné proto, abych novou katedru mohl naplnit lidmi, kteří budou splňovat zásadní požadavky na vysokoškolského učitele: pedagogická zkušenost a praxe, publikační činnost a znalost alespoň jednoho světového jazyka mimo ruštiny,“ řekl tehdy docent Schwarz v rozhovoru pro Studentský list. Nová katedra ekonomie, kterou tehdy nové vedení vytvořilo, měla zabezpečovat výuku nového celoškolského předmětu Základy ekonomie a garantovat nový obor Ekonomie.

Děkan tehdy vyzval všechny učitele KMAE, aby se přihlásili do výběrového řízení do katedry, ale zmiňovaní tři pedagogové to odmítli. Důvody tehdy shrnul docent Straka takto: „Nevidím důvod, proč bychom se měli hlásit do výběrového řízení. Takových nabídek jsou všude stovky.“ Straka navíc argumentoval tím, že statut fakulty vyžaduje konkurz pouze na obsazení vedoucího katedry. Všichni tři také odmítli nové úvazky s převahou vědecké činnosti, které jim tehdy děkan nabídl.

Straka, Helísek a Pavelka však výpovědi napadli u soudu, a ten dal jejich žalobě za pravdu. „Výpověď byla podle soudu dána předčasně – ještě předtím než Akademický senát VŠE schválil změnu statutu FNH, který obsahoval zrušení jejich pracoviště, katedry makroekonomie,“ objasňuje docent Schwarz. Proti tomuto rozsudku se pak škola odvolala.

Odvolací soud ale opět rozhodl o tom, že výpovědi neplatí. „Soudkyně dospěla k názoru, že zdůvodnění výpovědí nebylo relevantní,“ uvádí Schwarz. „Tento rozsudek považuji za absurdní. Ukazuje, jak je náš zákoník práce naprosto nepružný,“ míní.

Podle docenta Straky to ale nebylo jediné odůvodnění rozsudku. Podotýká však, že podstatné je pouze to, že soud prohlásil výpovědi za neplatné. Proti rozsudku odvolacího soudu se totiž už nelze odvolat a po doručení nabude právní účinnosti. „Nemohu teď říct, jaké kroky podniknu poté, kdy dostanu rozsudek písemně. Uvažuji o dovolání,“ říká děkan Schwarz. Schwarz však bude muset zřejmě napadnout postup soudu, protože občanský soudní řád o tomto mimořádném opravném prostředku uvádí: „Dovolání jen proti důvodům rozhodnutí není přípustné.“

Mohlo by vás zajímat: