Stručný přehled: Co se událo na ekonomce v minulém akademickém roce?

1. 9. 2018 | | Zprávy ze školy povidka2

Další akademický rok je před námi a s ním i nové události. Co vše se ale dělo v předchozím období?  Připravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí, které na ekonomce proběhly v uplynulém školním roce.

Září

Prodejna skript byla přesunuta do nové prostornější místnosti, která nabízí širší sortiment. Otevřena byla už na konci srpna u vchodu do Staré budovy naproti vrátnici.

V platnost také vzešel nový studijní a zkušební řád. Největší změnou je povinnost studentů řádně vystudovat předměty alespoň ze devět kreditů.

Téměř po čtyřech letech ukončila svoji činnost Unie studentů. Ta zajišťovala různé spolkové a studentské aktivity a pomáhala studentům v jejich rozvoji. Unie svoji činnost na Vysoké škole ekonomické ukončila z důvodu splnění všech cílů, kvůli kterým byla založena.

Říjen

Rektorka Machková obhájila svoji funkci na další období. Byla zvolena nadpoloviční většinou přímo v prvním kole.

Po skončení provizorního provozu byla otevřena školní knihovna v novém kabátě. Kromě modernizace vybavení přibyla místa pro skupinové studium, odpočinková místnost s automatem na kávu a více zásuvek a stolů.

Ve druhé polovině října byla v půl jedenácté ekonomka uzavřena kvůli podezřelému nálezu. Jednalo se o batoh odložený u vstupu do budovy školy. V batohu se však našlo pouze oblečení a boty.

Další nepříjemnosti přinesl výskyt štěnic na kolejích Blanice a Jarov. Na pokojích musely být prováděny namátkové kontroly a deratizace.

Na Fakultě mezinárodních vztahů byl zahájen nový vzdělávací program Sportovní diplomacie. Ten je organizován ve spolupráci s Českým olympijským výborem a je určen hlavně vrcholovým sportovcům a zástupcům sportovních svazů.

Jindřichův Hradec oslavil 25 let vysokoškolské výuky. Oslavy se účastnili rektorka Hana Machková, děkan Fakulty managementu Vladislav Bína a starosta města Stanislav Mrvka.

Listopad

Vysoká škola ekonomická se umístila na první příčce v 10. ročníku mezinárodního žebříčku Eduniversal a získala tak titul nejlepší ekonomické univerzity v zemích východoevropského regionu.

Studenti ekonomky skončili v Hokejové bitvě univerzit na třetím místě. V boji o bronz se utkali s Českou zemědělskou univerzitou (ČZU).

Fakulta podnikohospodářská získala Národní cenu ČR za společenskou ospovědnost a udržitelný rozvoj. Zvítězila v kategorii veřejný sektor.

Prosinec

Novým děkanem Fakulty informatiky a statistiky se stal Jakub Fischer. Kvůli zvolení do čela fakulty opustil místo prorektora pro strategii.

V hodnocení Business Masters Ranking se Vysoká škola ekonomická umístila mezi 150 nejlepšími vysokými školami. V žebříčku bodoval zvláště pak program CEMS, který skončil na osmém místě v kategorii management.

Ekonomka se stala terčem kybernetického útoku. Některým studentům byla zanesena výsledná známka z kurzu, nebo jim byl odebrán termín zkoušek či státnic. Z bezpečnostních důvodů se tak studenti mohli do Integrovaného informačního systému InSIS přihlašovat pouze ze školní sítě.

Leden

Podnikatelský akcelerátor xPORT spustil program placených stáží. Otevřel tak dveře mnoha studentům ekonomky k získání potřebné praxe v oboru.

Už potřetí uspěla rektorka Vysoké školy ekonomické Hana Machková v anketě TOP ženy Česka. Byla vybrána mezi 25 oceněnými ženami české veřejné sféry. Nominovány byly stovky žen, které vybírala veřejnost i porotci.

Únor

Děkan Fakulty financí a účetnictví Ladislav Mejzlík obhájil fukci děkana pro následují funkční období. V prvním kole získal podporu všech přítomných senátorů.

Fakulta mezinárodních vztahů získala akreditaci EPAS pro obory Mezinárodní obchod a International Business. Jedná se o prestižní akreditaci, kterou za přísných podmínek uděluje European Foundation for Management Development (EFMD). V České republice je jejím  držitelem pouze Vysoká škola ekonomická.

Fakulta informatiky a statistiky spustila další akademii. WordPress Academy powered by Brilo je pořádána ve spolupráci se Studentským spolkem 4FIS. Tento program je složen ze šesti bloků a jeho absolvování je ukončeno získáním certifikátu.

Březen

Novým kvestorem se stal Tomáš Zouhar. Do funkce byl jmenován s účinností od 1. dubna 2018.

Funkci prorektorky pro strategii převzala Ludmila Šterbová. Ta v letech 2012 až 2016 také působila na ekonomce jako proděkanka pro zahraniční vztahy a PR Fakulty mezinárodních vztahů. Funkci převzala po Jakubovi Fischerovi, který byl v prosinci minulého roku zvolen děkanem Fakulty informatiky a statistiky.

Duben

Začátkem měsíce byla na ekonomce nahlášena bomba. Neanonymní e-mailové oznámení o bombě přišlo jak na PR oddělení Vysoké školy ekonomické, tak i na e-mail redakce iListu. Následně byl evakuován areál na Žižkově i na Jižním Městě. Žádná bomba však nalezena nebyla.

Na všech fakultách proběhly volby do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické. Každá si zvolila tři akademické pracovníky a dva zástupce studentů. Předsedou se stal Marek Stříteský z Fakulty podnikohospodářské. Výsledky voleb najdete zde. Funkční období nově zvoleného senátu potrvá do 12. června roku 2021.

Králem a královnou Pražského Majálesu se stali kandidáti z Vysoké školy ekonomické Lukáš Hulínský a Vendula Chmelíčková. Vůbec poprvé tak zvítězila dvojice ze stejné vysoké školy.

Ekonomka také oslavila 20 let programu CEMS na VŠE. Jedná se o dvouletý magisterský program, který je vyučován v angličtině na Fakultě podnikohospodářské.

Květen

V polovině měsíce došlo k dalšímu nahlášení bomby v prostorách ekonomky. Evakuována byla opět budova na Žižkově i Jižním Městě. Studenti museli také opustit kolej Blanici. Varování v podobě výstražného e-mailu obdrželo PR oddělení Vysoké školy ekonomické a redakce iListu. Bomba však ani tentokrát nebyla nalezena. Evakuace tentokrát zkomplikovala nejen výuku, ale i průběh státních zkoušek.

Objevilo se také další podezření z kybernetického útoku. Uživatelé Integrovaného informačního systému InSIS byly vyzváni, aby si zkontrolovali své přístupové údaje a data v InSISu. Jak svoje účty co nejlépe zabezpečit pomocí správného hesla se dočtete zde.

Červen

V poštovních schránkách některých studentů se objevily podvodné e-maily, které vyzývaly k dokončení aktualizace pomocí odkazu. Odesílatel tak mohl velice snadno získat osobní údaje jako přihlašovací jméno a heslo. Oslovena byla většina uživatelů. O týden později obdrželi další studenti podobný e-mail s dalším odkazem.

Červnové zasedání akademického senátu proběhlo v novém složení. Během něj rezignoval senátor Mikan. Na základě výsledků voleb na Fakultě podnikohospodářské jeho funkci převezme Smrčka. Jak probíhalo celé zasedání, si můžete přečíst zde.

Červenec

Novým děkanem Národohospodářské fakulty se stal Zdeněk Chytil. Nahradil tak ve funkci bývalého děkana páté fakulty Miroslava Ševčíka.

Autor fotografií: Archiv iListu

Mohlo by vás zajímat: