Študenti chcú prácu, ale chýba im prax

26. 11. 2012 | | Kariéra

Dvojdenný veľtrh Šance sa opäť konal v átriu Rajskej budovy na
Žižkove. Študenti tu mohli stretnúť desiatky firiem, ktoré ponúkali
prácu a stáže. Akciu sprostredkovalo Rozvojové a poradenské centrum VŠE.
Štyri náhodne vybrané organizácie poskytli Študentskému listu informácie,
prečo tam sú a o akých študentov majú záujem.

Prvý, pri kom sa SL zastavil, bol Fond ďalšieho vzdelávania. Je to
príspevková organizácia Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR. Prišiel
s projektom Stáže vo firmách – vzdelávanie praxou. Ponúkajú stáže
v ČR. Tento projekt je určený pre absolventov a veľa pozícii, ktoré
ponúkajú je, aj pre odbory, ktoré sa dajú študovať na našej škole.

S praxou je to jednoduchšie

Podľa zástupcov projektu Stáže vo firmách vzdelávanie praxou, študenti
chcú prácu, ale chýba im prax. V rámci tohto projektu môžu nastúpiť na
stáž, ktorá im poskytne odbornú prax v odbore, v ktorom študovali. Na
konci praxe sa môžu uchádzať o zamestnanie.

Realizácia projektu začala v priebehu septembra a už sa prihlásilo vyše
1200 uchádzačov o stáž a cez 270 poskytovateľov stáží. Ak by si
zástupcovia fondu mohli vybrať len jedného študenta z našej školy,
z jedinej fakulty, tak by bola aktuálna Fakulta financií a
účtovníctva.

V Plzeňskom prazdroji mali teraz študentov naprieč fakultami VŠE, ale
skôr ide o to, aké sú požiadavky biznisu. Na akciu Šance prišli
spropagovať letné stáže, ktoré sú určené pre študentov štvrtých a
piatych ročníkov zo všetkých fakúlt VŠE.

Firma Assist, ktorá pôsobí prevažne v oblasti informačných
technológii, by si vybrala fakultu informatiky a štatistiky. Na Šanci boli
jej zástupcovia po prvý krát a vyjadrovali spokojnosť.

Okrem iného sme sa pýtali zástupcov firiem na platové ohodnotenie. Vo
firme Assist sa odvíja hlavne od kvality a skúseností kandidáta a type
klienta, pre ktorého najímajú. „Kebyže mám uviesť nejaký priemer, tak
to môže byť medzi 25 až 35 tisíc Kč,“ komentuje zástupkyňa z firmy
Assist.

Možnosti v bankovníctve

V Raiffeisenbank hľadajú vysokoškolákov do pobočkovej siete, ale aj do
Korporátneho bankovníctva. Zástupkyňa z RB hovorí: „V študentoch
vidíme novú krv, ktorá nám pomáha byť viac dynamickejší a reagovať na
potreby trhu.“ Pre absolventov primárne ponúkajú trainee programy, ktoré
umožnia ľudom bez praxe stať sa bankovými odborníkmi.

Trainee programami v priemere prejde okolo tridsať absolventov ročne.
Študenti majú možnosť začať v RB pracovať už pri štúdiu v rámci
brigády. V tuto chvíľu banka zamestnáva zhruba 240 brigádnikov. „Platové
ohodnotenie záleží od toho, na akej pozícii sa pracovník nachádza, ale
naše odmeňovanie je nadštandardné a pohybuje sa nad mediánom trhu,“
doplňuje zástupkyňa z RB.

Autor fotiek: Dana Berková

Mohlo by vás zajímat: