Studenti chtějí zvednout úroveň demokratické kultury

1. 7. 2009 | | Studentský život

Studenti, kteří se sdružují v organizaci Inventura demokracie, se
zaměřují na odstranění negativních jevů soudobé společnosti. Kritizují
například politizování mediálních rad, zmatečnou tvorbu zákonů či
bující korupci.

Českou republiku letos na podzim čeká dvacáté výročí sametové
revoluce. K té se hlásí studentská iniciativa Inventura demokracie, která
působí pod záštitou Studentské rady Filosofické fakulty Univerzity Karlovy
(FF UK) a Studentské unie UK. Jejími představiteli však nejsou pouze
studenti Karlovy univerzity. Mezi čtyřicítku členů, kteří se o chod
organizace starají, totiž patří i studenti VŠE, Českého vysokého
učení technického, Masarykovy univerzity v Brně a Vysoké školy
umělecko-průmyslové v Praze.

Inventura demokracie (ID) se chce kromě oslav, jejichž opodstatněnost
rozhodně nepopírá, zaměřit i na negativní jevy, které dnešní českou
společnost provázejí. Upozorňuje především na stále bující korupci,
politiky, kteří postrádají odvážné myšlenky a vize, nezájem
o kulturní dědictví nebo všeobecnou nedůvěru k věcem veřejným. Ve
výzvě „Dejte nám dárek ke dvacetinám“, kterou ID zveřejnila při
příležitosti devatenáctého výročí sametové revoluce, poukázala na
čtyři problémy, jež podle ní snižují úroveň demokratické kultury.

Jedná se o nadměrný rozsah poslanecké a senátorské imunity, zmatečnou
praxi tvorby legislativy prostřednictvím přílepkům k zákonům,
nekontrolovaný a neregulovaný lobbing a politizování mediálních rad
veřejnoprávních mé­dií.

Uvedená témata zvolila tak, aby byla co nejméně ideologická a
neposkytovala politikům prostor ke střetům levice a pravice nebo
konzervativců s liberály. Za svůj hlavní cíl ID považuje převedení
závěrů výzvy do praxe. Usiluje o to, aby politici začali pracovat na
odstraňování problémů. Prostřednictvím cyklu veřejných debat a
textových dílen, happeningů a workshopů chtějí členové Inventury
demokracie i letos kriticky reflektovat současný stav politické a občanské
sféry, položit si otázku, jakým směrem se dále vydat a v prohlášení,
které chystají na sedmnáctý listopad 2009, vystihnout co nejlépe názory
studentů. ID plánuje oslovit co nejvíce studentů, a tak zve všechny
zájemce do auly 131 v hlavní budově FF UK na Náměsti Jana Palacha 2, kde
budou zmíněné debaty a textové dílny probíhat v termínech uvedených na
webových stránkách ID, vždy od 19.30.

Kontakt na organizace či více informací o jejich aktivitách lze získat
na www.inventurademokracie.cz

Mohlo by vás zajímat: