Studenti diskutují méně, ale k věci

21. 10. 2008 | | Rozhovory, Zprávy ze školy

Zasedání Akademického senátu (AS) VŠE se konají během školního roku každý měsíc. To, jaká na zasedáních AS VŠE panuje atmosféra a jak funguje spolupráce studentů s učiteli, nám přiblížil senátor Miroslav Svoboda, člen katedry ekonomie Národohospodářské fakulty, který je zároveň předsedou pedagogické a studijní komise.

Zasedání Akademického senátu (AS) VŠE se konají během školního roku každý měsíc. To, jaká na zasedáních AS VŠE panuje atmosféra a jak funguje spolupráce studentů s učiteli, nám přiblížil senátor Miroslav Svoboda, člen katedry ekonomie Národohospodářské fakulty, který je zároveň předsedou pedagogické a studijní komise.

Kterou ze svých senátorských pravomocí považujete za nejzásadnější?
Klíčovým úkolem je schvalování všeho, co může nějak zásadně ovlivnit chod školy. Ať už je to rozpočet, studijní řád nebo osoba rektora, vše musí projít schválením senátu.

Jaké jsou vztahy mezi jednotlivými senátory? Jak funguje jednání studentů s učiteli a naopak?
Nevidíme se moc často, takže vztahy v AS jsou čistě pracovní a korektní. Pokud mají k sobě jednotliví členové blíž, vznikla tato vazba pravděpodobně někdy dřív. Mimo zasedání mezi sebou v kontaktu být nemusí, nanejvýš jsou-li v nějaké pracovní komisi. To, zda je někdo učitel nebo student, při jednáních nijak zvlášť nevnímám. Pokud studenti před učiteli pociťují ostych, nedávají ho nějak znatelně najevo. Možná se ale promítá do toho, že když už mluví, snaží se aspoň hovořit k věci. To se o učitelích říci nedá.

Za větší autoritu platí zřejmě vyučující. Dokáží bez problémů uznat argumenty studentů?
Při diskusích AS se mezi učiteli a studenty žádný rozdíl nečiní. Je pravda, že se studenti zapojují méně než učitelé. To je ale tím, že mají k většině témat méně informací, nebo se jich tolik netýkají. Přijde mi, že je jejich hlas brán stejně vážně jako kterýkoli jiný.

Jaká bývá atmosféra vašich zasedání, ryze oficiální nebo se dokáže rozvinout i ve volnější diskusi?
Ve většině případů spíše napjatá. Na klíčové problémy, jako je například rozpočet, mívají zástupci fakult rozdílné názory. Jednání senátu bývají dost dlouhá, takže se o nezávažných záležitostech snažíme raději moc nediskutovat.

Které základní předpoklady by měl student mít, aby se mohl stát senátorem?
Měl by být ochoten zajímat se o věci kolem sebe daleko víc, než se ho aktuálně dotýkají. Časově tato funkce nijak zvlášť náročná není, jde hlavně o to psychicky zvládnout dlouhá jednání.

Jakou záležitost, kterou se AS v poslední době zabýval, byste označil za nejzajímavější a proč?
Jednalo se o problém studenta, na něhož si zasedl vedoucí katedry matematiky. Postupně se ukázalo, že spoustě lidí nejde o to celou věc vyřešit, ale udělat z ní politikum.

Kde a jak často se konají zasedání AS?
V průměru jednou měsíčně. Scházíme se v zasedací místnosti rektora. Jednání jsou veřejná a často mezi nás zavítají i nečlenové.

Mohlo by vás zajímat: