Studenti i učitelé si budou volit své zástupce v akademickém senátu na přelomu dubna a května, prvně také elektronicky

26. 4. 2021 | | Zprávy ze školy volby, senát, urna

Již zanedlouho proběhnou na Vysoké škole ekonomické (VŠE) volby do akademického senátu (AS) pro období 2021-2024. Nové zástupce si budou volit studenti i akademičtí pracovníci na všech fakultách ekonomky. Probíhat budou na přelomu dubna a května, některé z nich poprvé také elektronicky.

Prezenční formu konání voleb zvolily Fakulta podnikohospodářská (FPH) a Národohospodářská fakulta (NF). V případě FPH se budou volby do akademického senátu konat 27. dubna v čase od 9:00 do 16:00, na NF 5. května od 9:00 do 15:00. Členové FPH budou navíc volit nejenom zástupce senátu školy, ale rovněž senátory do senátu fakulty. Volby do AS NF se konaly prezenčně 24. března.

Protože se zmíněné volby budou konat v prostorách školy na Žižkově, účastnici budou muset dodržet několik protiepidemických pravidel. Za předpokladu, že všichni studenti i akademičtí pracovníci VŠE budou dodržovat nařízená hygienická opatření, budou moci vstoupit do volební místnosti bez negativního antigenního testu. Důvodem je výjimka ze zákazu volného pohybu osob, která se vztahuje na volby do AS. Je však nutné mít u sebe čestné prohlášení, které bude obsahovat důvod využití výjimky. Pro prezenční konání voleb byla vyčleněna volební místnost s vchodem vpravo od vstupu do školy z Italské ulice. Na místě budou pro voliče vyvěšeny instrukce s patřičnou navigací. Zde naleznete vzory čestných prohlášení pro FPH a NF.

Letos poprvé také online

Co se týče voleb na Fakultě financí a účetnictví (FFÚ), Fakultě mezinárodních vztahů (FMV), Fakultě informatiky a statistiky (FIS) a Fakultě managementu (FM), jejich vedení se rozhodlo volební proces oproti předešlým dvěma fakultám zdigitalizovat. Volby do AS VŠE se uskuteční shodně dne 5. května od 10:00 do 16:00 a na FM do 17:00 prostřednictvím volební aplikace dostupné přes InSIS.

Na FFU si navíc budou ve stejný den akademičtí pracovníci volit své zástupce v senátu fakulty, v katedrálním volebním obvodu. Tyto volby proběhnou rovněž prostřednictvím InSIS od 9:00 do 16:00. Volby pro celofakultní obvod akademických pracovníků proběhly 21. dubna, u celofakultního obvodu studentů již od voleb uběhl rok a půl, konaly se totiž v září 2019. Co se týče voleb do senátů FMV, FIS a FM, ty proběhly jak pro akademické pracovníky, tak pro studenty v průběhu roku 2020.

Fakulta informatiky a statistiky do vydání článku datum konání voleb nezveřejnila. Na zasedání akademického senátu fakulty dne 24. března však bylo schváleno konání voleb elektronickým způsobem.

Činnost senátu se života studentů přímo dotýká

Studenti i akademičtí pracovníci mohou volit zástupce pouze v rámci svého volebního obvodu, tudíž s ohledem na fakultu, případně katedru, a příslušnost ke kurii studentů či akademických pracovníků. Úkolem zvolených senátorů je následně reprezentovat danou skupinu členů akademické obce VŠE, podílet se na klíčových rozhodnutích jako je nakládání s majetkem školy, schvalování rozpočtu nebo volba rektora či děkanů.

Jako příklad jedné z aktivně diskutovaných problematik, která se bezprostředně dotýká taky studentů a o které se rozhodlo právě na zasedání AS VŠE, je rekonstrukce kolejí, která momentálně probíhá na Jarově. Proto ačkoli si to mnoho studentů neuvědomuje, volby senátorů v akademickém senátu jak školním, tak fakultním, mají na jejich studium a působení na škole bezprostřední dopad.

Mohlo by vás zajímat: