Studenti: „Je nedůstojné čekat celou noc před školou“

22. 5. 2008 | | Zprávy ze školy

I když je o vedlejší specializaci Finanční manažer velký zájem a při přihlašování se čeká ve frontě přes noc, změny se nechystají. Studentům se to nelíbí, ale jinou možnost nemají.

I když je o vedlejší specializaci Finanční manažer velký zájem a při přihlašování se čeká ve frontě přes noc, změny se nechystají. Studentům se to nelíbí, ale jinou možnost nemají.

Vedlejší specializace (VS) Finanční manažer je jednou z nejžádanějších vedlejších specializací na VŠE. Aby se studenti vměstnali mezi padesát šťastlivců, kteří ji v každém semestru mohou studovat, čeká je jedna neradostná chvíle. K tomu, aby se na seznam budoucích studentů dostali, si musí vystát frontu, která se ovšem začíná tvořit ve večerních hodinách den před jejím otevřením.

Garantka této specializace, profesorka Eva Kislingerová, si je takového zájmu vědoma, nicméně změnu ve způsobu přihlašování neplánuje. Neprošly ani návrhy studentů, kteří prosazovali například zavedení psychologických testů nebo výběr na základě prospěchu.

„Možná je to troufalé, ale náš stávající systém vede k tomu, že si studenti uvědomí, že stejně jako v životě je něco limitováno a není pro všechny. Kdo hodně chce, určitě se dostane,“ reaguje garantka Kislingerová také na skutečnost, že další velmi žádaná VS Malé a střední podniky v tržním prostředí od budoucího semestru mění kritéria přihlašování. Prakticky to znamená, že se zájemci budou moci zapisovat do VS v průběhu celého roku, jakmile splní požadovaná kritéria. To podle profesorky Kislingerové povede k tomu, že všichni studenti budou postupně do VS přijati. Upozorňuje i na fakt, že je otevřena návrhům a zajímavým námětům, jak racionálně uspokojit omezené kapacity.

„Přestože vím, že by mi jako studentovi Fakulty mezinárodních vztahů vstupní test například z financí nebo řízení podniku snížil pravděpodobnost přijetí, v každém případě si myslím, že by to bylo řešením,“ říká Petr Biedermann, současný student VS Finanční manažer. A dodává, že stávající systém přihlašování je hloupý.

Své o tom ví i Jana Novosadová (příjmení bylo na žádost studentky změněno), která se zařadila mezi ty studenty, kteří sice v noci před školou čekali, ale nad čáru přijatých se už nedostali. „Během nočního čekání vyšlo najevo, že seznam – pořadník visel na školních dveřích již od deseti hodin od večera, což se rozkřiklo na kolejích. Takže lidé se přijeli večer pouze zapsat a následně se vrátili do svých vyhřátých postýlek. Nenávist na nespravedlivý systém se tak ve mně zvětšovala,“ dodává Jana. Podle ní byla VS obsazena už v jednu hodinu ráno. Ona sama se přitom zapisovala do pořadníku jako třetí pod čarou. Nejen Jana ale ocenila soucit vedoucí uklízeček, která čekající studenty v brzkých ranních hodinách pustila alespoň do vestibulu Staré budovy, aby nemuseli mrznout venku.

Vedlejší specializace Finanční manažer pořádá pravidelná setkání svých absolventů, na kterých se často diskutuje právě toto téma. „Absolventi dnes již s odstupem času a humorem líčí příhody, které se jim staly, když řešili zapisování,“ podotýká profesorka Kislingerová a doplňuje: „Ona ta optika vidění přihlašování je jiná v okamžiku, kdy stojím před problémem přihlášení, jiná po absolvování.“

Ani přes kritiku studentů, že je nedůstojné nejen pro ně, ale i pro zaměstnance školy, aby stáli fronty celou noc před školou, se změna systému nechystá.

Vedlejší specializace Finanční manažer vznikla na VŠE v roce 2002, kdy byla její kapacita 20 studentů. Za dobu své existence prošla VS několika změnami, jednou z nejradikálnějších byl přechod Fakulty podnikohospodářské na systém ECTS. Tehdy musely být z osnov vypuštěny předměty Fakulty financí a účetnictví (FFÚ), která vyučovala ve starém systému. Po přechodu první fakulty do nového kreditního systému, byla opět rozšířena nabídka kurzů o předměty FFÚ. I akademický rok 2007/08 se nesl ve znamení změn, oproti minulosti dnes skládají studenti státní zkoušku ze tří předmětů (Manažerské finance, Ekonomická analýza, Oceňování podniku). Podle garantky této specializace, profesorky Evy Kislingerové, lze bez nadsázky říct, že o absolventy této specializace je mimořádný zájem a z dosavadních 600 absolventů našli všichni odpovídající uplatnění. Současná kapacita kurzu je omezena na padesát studentů, žádný nadkapacitní zápis není možný.

Mohlo by vás zajímat: