Studenti, kteří pečují o dítě, to brzy mohou mít snazší

27. 12. 2012 | | Studentský život

Studující rodiče už nebudou platit za prodloužení studia na vysoké
škole. Alespoň to slibuje novela zákona, kterou schválili poslanci napříč
politickým spektrem. Kromě bezplatného „natahování“ studia novela
přináší rodičům také zachování studentských výhod.

Novela umožní studujícím matkám a otcům přerušit studium po dobu, po
kterou by jinak trvala mateřská či rodičovská dovolená. Uznaná doba
rodičovství se přitom nemá započítávat do maximální možné bezplatné
délky studia.

Ta představuje pro bakalářské studium čtyři roky, pro magisterské
potom tři. Poplatky za jeden semestr studia přitom mohou dosahovat až
desetitisícových částek.

Cílem novely je zlepšit podmínky vysokoškolských studentů, kteří se
rozhodnou mít v době studia děti.

„Studium s dítětem je pořádný zápřah. Děti jsem si pořídila až
po studiu. Mám doma dva nespavce, kteří přítomnost matky vyžadují
v podstatě neustále. Vím, že některé matky to spolu se studiem
zvládají. Mají můj neskonalý obdiv. Myslím, že reforma by mohla pomoci,
že by se studující maminky nebály studium přerušit a o miminko se
nějakou dobu opravdu postarat,“ míní Jana, absolventka Fakulty financí a
účetnictví VŠE.

Odkládání mateřství

Studenti by dále i navzdory přerušení studia nepřicházeli
o postavení studentů a s tím spojené „studentské“ výhody.

„Přerušení studia bylo v minulosti synonymem neúspěchu. V případě
studentů-vysokoškoláků, kteří se rozhodnou mít děti, by tomu mělo být
naopak. Novelou chceme podpořit zejména mladé, vzdělané lidi v tom, aby
neodkládali založení rodiny,“ říká Anna Putnová (TOP 09), která novelu
zákona předložila. Podle ní jde zároveň o vytvoření lepších podmínek
pro ženy, které jsou v optimálním biologickém věku pro mateřství.

S tím souhlasí také Jana. „Problém vidím v tom, že dnes ženy
mateřství příliš odkládají. Ale není se čemu divit, jako mladé matky
musejí čelit spoustě překážek, a to nejen během studia. S tím by se
mělo začít něco dělat,“ myslí si Jana.

VŠE matkám odpouští třetinu poplatků

Poplatky za prodloužení studia některé vysoké školy promíjejí už
nyní. Na VŠE podle profesora Jindřicha Soukupa, prorektora pro sociální
záležitosti a finance, doposud mohli studenti pečující o dítě požádat
o snížení poplatku o třetinu.

„Škola na ně nedostává žádné peníze od ministerstva školství.
Takže dvě třetiny je necháváme uhradit a třetinu neplatí,“ řekl Soukup
v rozhovoru pro Studentský list, který jste si mohli přečíst
v říjnovém čísle.

Soukup dále zdůraznil, že škola část poplatků promíjí pouze po
určitou dobu. Pokud by student studium prodlužoval více let, škola by úlevu
nadále neposkytovala.

Novelu svým hlasem podpořilo 142 přítomných poslanců, proti byl pouze
Walter Bartoš z ODS. Bude-li schválena v Senátu, v platnost by mohla
vstoupit den po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

FOTO: Luboš Zálešák

Mohlo by vás zajímat: