Studenti nejvíc oceňují vlastní tvorbu rozvrhu

8. 12. 2009 | | Zprávy ze školy

I když studenti poukázali v anketě na atmosféru a komunikaci na škole
na nedostatky, převážně se cítí spokojeni. V konkrétní opatření ale
nedoufají. Vedení se přesto vynasnaží prostředí VŠE zlepšovat.

Výsledky druhé části pocitové ankety, v níž mohli studenti začátkem
tohoto semestru hlasovat, zveřejnilo vedení na stránkách školy koncem
listopadu. Z celkového hodnocení vyplývá, že studenti jsou s atmosférou
a úrovní komunikace na škole převážně spokojeni. Nedostatky objevují
především v malém množství odpočinkových zón na Jižním Městě.

„Tam, kde výsledky nejsou zcela uspokojivé, bude následovat snaha
situaci zlepšit,“ ujišťuje nově jmenovaná prorektorka pro studijní a
pedagogickou činnost – docentka Hana Mikovcová. Posluchači VŠE se však
domnívají o opaku. „Myslím, že to nebude mít žádný dopad,“
předpovídá Magda, studentka Fakulty mezinárodních vtahů (FMV).

Anketa se zaměřila na hodnocení systému ISIS, odpočinkových zón,
práce studijních referentek, front při čekání na jídlo v menze nebo na
využitelnost webových stránek fakult. Podstatnou část odpovědí však
zaujímají také stanoviska, která vyjadřují nezúčastněnost většiny
studentů. Jedná se především o situaci ohledně bydlení na kolejích nebo
vybavení na Jižním Městě.

Negativní odpovědi převládly pouze v otázce dostatečného množství
odpočinkových zón na Jižním Městě. Tam by studenti uvítali větší
kapacity. Téměř vyrovnané skóre spokojených a nespokojených studentů
zaznamenalo čekání na jídlo v menze. Polovina stravujících se studentů
totiž přiznává, že si na oběd musí vystát frontu. Také příležitosti
setkávání studentů na škole se dočkaly rozpačitých odpovědí, kdy
polovina respondentů tyto možnosti na škole nevidí.

Nejlepší ohlasy pak měla možnost sestavovat si vlastní rozvrh, kde skoro
sedmdesát procent respondentů vyjádřilo naprostou spokojenost, a celkově
práce s ISIS. Studenti se také shodli, že nápomocnost studijních
referentek je vysoká (77 procent). Kladných ohlasů si užily také webové
stránky fakult, kde studenti z 68 procent připustili, že zde nachází
veškeré potřebné informace, které ke svému studiu potřebují.

Do ankety se zapojilo dvacet procent studentů VŠE. „Z hlediska
návratnosti se jedná o velmi slušné procento, odpovídající použité
metodě,“ říká Mikovcová. Přesto na stránkách prorektorka vyzývá ke
spolupráci i v dalším semestru. V anketě odpovídalo přibližně 4 200
studentů, z každé fakulty 600 až 800 posluchačů s výjimkou FMV, kde
se šetření účastnilo 1 500 studentů, a Fakulty managementu
v Jindřichově Hradci (214 studentů). Nejsilnější věkovou skupinu
zapojující se do ankety představují studenti čtvrtých a vyšších
ročníků.

Mohlo by vás zajímat: