Studenti páté fakulty známkovali vyučující

30. 4. 2004 | | Nezařazené

Samostatná anketa proběhla koncem zimního semestru na Fakultě národohospodářské. Proděkani, administrativní pracovnice a členové fakultního senátu navštěvovali jednotlivé přednášky a jednotlivá cvičení pedagogů FNH a rozdávali přítomným studentům anketní lístky. Student měl třemi známkami zhodnotit úroveň a srozumitelnost výkladu, přístup vyučujícího k posluchačům a co nového mu přednášená látka přinesla. Další známku měl použít na celkové posouzení vyučujícího.

Na Fakultě národohospodářské zavedli nové hodnocení učitelů. Výsledky ankety byly zveřejněny teprve koncem února.

Samostatná anketa proběhla koncem zimního semestru na Fakultě národohospodářské (FNH). Proděkani, administrativní pracovnice a členové fakultního senátu navštěvovali jednotlivé přednášky a jednotlivá cvičení pedagogů FNH a rozdávali přítomným studentům anketní lístky.

Student měl třemi známkami (stupně 1 až 4) zhodnotit úroveň a srozumitelnost výkladu, přístup vyučujícího k posluchačům a co nového mu přednášená látka přinesla. Další známku měl použít na celkové posouzení vyučujícího.

„Nevěděli jsme, co očekávat. Ale myslím, že se to organizačně zvládlo,“ míní ing. Miroslav Svoboda, proděkan pro pedagogiku FNH. Cílem bylo doplnit anketu elektronickou, která je známá nízkou účastí studentů a na níž prý odpovídají zejména výrazně zaujatí (kladně, nebo záporně) jedinci, což snižuje její vypovídací hodnotu.

Svoboda věří ve smysl ankety mimo jiné i proto, že zde existuje zpětná vazba. Na schůzích kateder totiž dochází k rozboru výsledků. Děkan FNH se navíc rozhodl třem nejlépe hodnoceným přednášejícím udělit Cenu děkana a finanční odměnu. Oceněnými jsou prof. Josef Jílek, ing. Karel Půbal a doc. Martin Kovář. Vybíralo se jen z přednášejících, přičemž polovinu váhy měla jejich výsledná známka a polovinu váhy návštěvnost na přednášce.

Anketa byla dílem Akademického senátu FNH, otázky si členové vytvořili sami, případně se radili se zkušenějšími kolegy z fakulty. Podle doc. Evy Bedrnové z katedry psychologie a sociologie řízení není forma známkování příliš šťastná. „Působí to agresivně proti kantorům a vytváří nepříjemné klima mezi učiteli,“ vysvětluje Bedrnová. Lépe je zvolit škálu v rozmezí jiném, než představuje klasické školní známkování. Upřednostnila by slovní hodnocení, které dává větší prostor vlastním postřehům. Celoškolská anketa se jí jeví přijatelněji, i když i zde by některé formulace změnila. „Při práci s lidmi je důležité dbát na slovíčka,“ upozorňuje Bedrnová.

V devátém a desátém týdnu letního semestru se pravděpodobně uskuteční anketa další. Měla by mít stejný rozsah i průběh, doba zpracování by se měla zrychlit. Ke zpoždění totiž nejvíce přispěla skutečnost, že výsledky zpracovával proděkan sám, aby zachoval důvěryhodnost ankety. Příště by se o to měly postarat pomocné vědecké síly.

Mohlo by vás zajímat: