Studenti pomáhají s propagací oborů ekonomky

12. 10. 2016 | | Studentský život, Zprávy ze školy ekonom

Studenti všech fakult Vysoké školy ekonomické mají možnost vyjet na střední školy s cílem propagace své fakulty. Mohou tak přiblížit obory ekonomky potenciálním studentům VŠE – středoškolákům. Akce se může zúčastnit každý posluchač, podmínky spolupráce přináší následující přehled.

Fakulta financí a účetnictví

Prvním krokem je sjednání prezentace na střední škole. Poté je nutné se přihlásit posláním e-mailu na adresu ddvorak@vse.cz. Následně se obě strany domluví na předání materiálů potřebných k akci. Prezentace by měly proběhnout od října do prosince tohoto roku, případně v lednu roku následujícího. Akce je honorována stipendiem ve výši tisíc korun.

Fakulta mezinárodních vztahů

Na druhé fakultě se v propagaci angažuje Katedra politologie (KP). Klub mladých politologů (KMP) pořádá pro střední školy hry ve stylu simulace politického života. Studenti se tak dozví, jak vypadá jednání Poslanecké sněmovny nebo jaké problémy mohou nastat při lobbování. Během simulací je zároveň prostor i k představení fakulty. „Celý projekt byl spuštěn s cílem přilákat na bakalářské studium více studentů politologie, to se však zatím nepovedlo, nicméně KMP ve svých výjezdech chce dále pokračovat,“ říká Karel Müller, vedoucí KP. Dodává, že katedra bude klubu i nadále v rámci svých možností poskytovat servis a podporu.

Kromě výjezdů fakulta pořádá i Stínování výuky. Středoškoláci si mohou vyzkoušet být na jeden den vysokoškolákem – navštívit přednášky, cvičení. Součastní studenti VŠE s nimi projdou školu, informují je o přihláškách, výběrovém řízení, promluví si o konkrétních náplních oborů.

Fakulta podnikohospodářská

Na Fakultě podnikohospodářské fungují takzvané spanilé jízdy. Zájemci se musí osobně dostavit k Mariovi Kubašovi z vedení fakulty, který předá konkrétnímu jedinci materiály a řekne mu potřebné organizačních věcí. Akce je honorována stipendiem.

Fakulta informatiky a statistiky

Čtvrtá fakulta vysílá své studenty na střední školy od roku 2010. V případě zájmu o přednášku se musí student přihlásit do 18. října zde. Ve formuláři je nutné vyplnit požadované údaje a následně přijít na informační schůzku, která proběhne 19. října od 19.30 v RB 112. Zde uchazeči získají i propagační materiály. V případě, že se nemůže student na akci dostavit, domluví se na náhradním termínu na vyjezdy.fis@vse.cz.

Po absolvování přednášky na vybrané škole je nutné vyplnit zpětnou vazbu. Dokument lze stáhnout na stránkách 4FIS a poté zaslat na adresu vyjezdy.fis@vse.cz. Na základě vyplněného dokumentu bude studentovi poskytnuta finanční odměna, která by měla pokrýt cestovní náklady. Všechny informace jsou zveřejněny na webových stránkách a Facebooku fakultního spolku 4FIS.

Národohospodářská fakulta

I na Národohospodářské fakulte se konají spanilé jízdy. Kromě informací o fakultě mohou studenti dle zájmu střední školy nabídnout i odborné přednášky na aktuální téma, které je například obsahem jejich bakalářské, diplomové, či jiné vědecké práce. Rovněž se příspěvek může týkat tématu, jež studenta zaujalo v některém z kurzů absolvovaných na fakultě.

V případě zájmů lze kontaktovat koordinátora podle kateder:

Katedra Odpovědná osoba Kontakt
Katedra ekonomie Robin Maialeh robin.maialeh@vse.cz
Katedra hospodářské a sociální politiky Jiří Štekláč xstej71@vse.cz
Katedra hospodářských dějin Ladislav Tajovský ladislav.tajovsky@vse.cz
Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie Stanislava Kusalová kuss01@vse.cz
Katedra regionálních studií Martin Pělucha martin.pelucha@vse.cz
Katedra práva Magdalena Mikulová magdalena.mikulova@e-vondracek.cz
Centrum mezinárodních programů Lucie Wagnerová lucie.wagnerova@vse.cz

Kompetentní osoba zájemci předá propagační materiály. Po absolvování přednášky je nutné vyplnit zpětnou vazbu, kterou lze i se vzorovou prezentací stáhnout zde. Studentům přísluší  úhrada nákladů spojených s dopravou, ale i odměna v podobě mimořádného stipendia ve výši tisíc korun.

Fakulta managementu

Jindřichohradecká fakulta se od minulého roku také angažuje v těchto aktivitách. Loni proběhlo testování na úrovni několika středních škol. Letos se akce bude rozšiřovat v rámci hlavních zdrojových regionů fakulty (Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, jih Středočeského kraje). Fakultu budou na středních školách reprezentovat jak bývalí studenti, tak členové fakultního PR Teamu,  který právě vzniká.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: