Studenti programu CEMS navrhli strategii pro Fakultu podnikohospodářskou

21. 10. 2010 | | Zprávy ze školy

Fakulta podnikohospodářská se může od minulého semestru pyšnit novou
strategií, kterou pro ni vypracovala skupinka studentů programu CEMS MIM.
Zaměřuje se na čtyři hlavní body, které by fakultě měly pomoci ke
zvýšení prestiže.

Novou strategii pro Fakultu podnikohospodářskou (FPH) vytvořila pětice
posluchačů mezinárodního programu CEMS MIM v rámci předmětu Business
Project. Čtyři domácí a jedna norská studentka identifikovali během
letního semestru minulého akademického roku čtyři hlavní oblasti, na
které by se fakulta měla zaměřit, aby zvýšila svou kvalitu a prestiž.
Tým se po systematických přípravách rozhodl zaměřit na sekce, které
kombinují jak krátkodobé, tak dlouhodobé cíle v horizontu deseti let.
„Jen ujasnit si, co vlastně budeme dělat, nám trvalo pět týdnů, což
bylo pro nás až nečekaně tvrdé,“ popisuje počáteční pocity Ivo Toman,
jeden z řešitelů strategie. Vypracování projektu ale podpořila
i samotná FPH, neboť její cíl představuje dostat se do Top3 nejlepších
business škol ve střední a východní Evropě a získat
certifikaci EQUIS.

Jak zvýšit prestiž FPH?

Skupinka se v první řadě rozhodla, že chce na své fakultě nejlepší
studenty, kteří mají motivaci se něco naučit. To by mělo vést ke
zvýšení prestiže školy. Aby tohoto fakulta dosáhla, je potřeba zlepšit
výukové metody, systém interního vzdělávání a motivace vyučujících,
komunikaci s uchazeči o studium a vztah s absolventy. Aby tým získal
potřebné údaje, provedl dotazníkový průzkum jak mezi studenty, tak mezi
pedagogy. „Ze strany školy se nám dostalo velké podpory, protože nám
umožnila umístit dotazník pro studenty přímo na ISIS,“ popisuje postup
další z řešitelů Richard Gábor. V oblasti výukových metod navrhli
řešitelé propojit teorii více s praxí, tedy začlenit do výuky více
případových studií a zpracovávání projektů. Kromě toho doporučili
podpořit rozvoj pedagogů v oblastech souvisejících s předáváním
znalostí. K tomu se vztahuje také druhá oblast zaměřená na systematické
vzdělávání vyučujících, jejich motivaci a ohodnocování. Sekci
komunikace omezil tým na komunikaci s potencionálními uchazeči o studium,
tedy na informace, které se jim prezentují a jakými komunikačními
kanály.

Chybí databáze absolventů

Poslední oblast věnovali řešitelé vztahu mezi fakultou a absolventy,
které se začaly rozvíjet až v posledních třech letech pod záštitou
Rozvojového a poradenského centra VŠE. Ve svém reportu konkrétně
doporučovali utvořit vzájemně prospěšný vztah, kdy by absolventi mohli
škole například zadávat projekty k vypracování, čímž by ušetřili
náklady, a posluchači by dostali možnost proniknout více do praxe.
„Z rozhovorů s alumni a z výsledků dotazníků vyplynulo, že absolventi
mají zájem přispívat škole zpátky, studenti by měli zájem zpracovávat
dané projekty, ale přesto to v současnosti nefunguje,“ vysvětluje Pavel
Mykytyn, třetí člen řešitelského týmu. Další krok by mělo
představovat také vytvoření databáze absolventů, která by jim
v podstatě otevřela dveře pro komunikaci mezi sebou.

FPH projekt vzala za svůj

Zpracování strategie pro FPH představuje vůbec první projekt, který se
orientuje na školu. Studenti kurzu Business Project běžně řeší projekty,
které firmy potřebují pro sebe. Společnost McKinsey & Company se ale
rozhodla vzdát se pomoci sobě ve prospěch fakulty a celý projekt během
semestru mentorovala. Práce se ukázala jako prospěšná pro obě strany –
studenty i školu. „S výstupem tohoto projektu jsme se ztotožnili a
určitě ho plánujeme implementovat v praxi,“ komentuje docent Jiří
Hnilica, proděkan pro pedagogickou činnost na FPH. „Zpracovávání
strategie nás bavilo, i když kreditové ohodnocení asi úplně neodpovídá
času, který jsme tomu věnovali. Jsem moc rád, že se škola snaží
zlepšovat a přál bych si vidět takovou snahu i na ostatních fakultách,“
uzavírá Ivo Toman.

Mohlo by vás zajímat: