Studenti se do zrekonstruovaných učeben ve Staré budově nevejdou

29. 12. 2018 | | Zprávy ze školy Učebňa SB (3)

Po letních prázdninách se studenti vrátili do nově zrekonstruovaných prostor Staré budovy (SB). Z fondů Evropské unie se zrekonstruovalo celkem 35 učeben. Rekonstrukce má však i stinné stránky – studenti se do tříd nevejdou nebo nevidí na plátno. Změna v systému registrací a zápisů předmětů by měla problém napravit.

Zrekonstruované učebny jsou vybaveny novými podlahami, mobiliářem, stolky se zásuvkami a byla nově provedena i elektroinstalace. Studenti však nehodnotí změny zrovna kladně. „Mám cvičení v učebně SB 237 a studenti se tam nevejdou, často tři z nás sedí mimo lavice u dveří a nedá se tam hnout,“ popisuje svou zkušenost Václav, student třetí fakulty. Studentka Kristýna doplňuje, že mezery mezi lavicemi jsou příliš úzké a špatně se mezi nimi prochází. První řady stolků jsou také kvůli malé kapacitě učebny nalepené k tabuli. „První řada vůbec nevidí, co se na plátně promítá,“ říká studentka oboru Mezinárodní obchod Yulia.

Rekonstrukce v některých případech snížily kapacity

Učebny v SB mají mimo počítačové a jazykové učebny běžně 21, 49 nebo 77 míst. „Díky stavebním úpravám z minulosti se u několika učeben kapacity od standardu mírně liší, nicméně aktuální údaje jsou uváděny v InSIS v plánování rozvrhu i v modulu rezervací,“ řekl iListu kvestor VŠE Tomáš Zouhar. Dále dodává, že počet míst v některých třídách musel být snížen i z důvodu hygienických norem. 

Vyučující leckdy povolí zápis nad kapacitu

Rezervace učeben je v kompetenci vyučujících, kteří vzhledem k tříkolovému zápisu předmětů studentů nemají možnost vždy přesně odhadnout velikost učebny. Problémy většinou spočívají v tom, že se studenti často registrují až pomocí „ručního“ zápisu v třetím kole a zájem o předměty mezi semestry i roky kolísá. V době posledního kola zápisu jsou třídy již přiděleny a není možné je vzhledem k četnosti kurzů měnit. „Pokud se jedná pouze o několik studentů, katedry ani nechtějí případně vypisovat nový paralelní kurz. A někteří v té chvíli ve snaze studentům vyhovět povolí studentům zápis nad kapacitu,“ vysvětluje Zouhar.

Registrace a zápisy budou pružnější

Kvestor VŠE již reakce na nízkou kapacitu učeben zaznamenal. „Během zimního semestru byla situace specifická v tom, že k dokončení rekonstrukce SB došlo až poté, kdy byl rozvrh hotový. Proto byla výuka rozmístěna operativně podle toho, kde byly volné kapacity,“ ujasňuje Zouhar. Dodává však, že situace je řešená na úrovni kolegia rektora, které se snaží podobným situacím v budoucnu předcházet. Kapacitní limity bude nutné respektovat už jen z důvodu bezpečnostních a hygienických norem. „K tomu by měla přispět i zamýšlená změna v systému registrací a zápisů. Registrace a zápisy by měly být napříště mnohem pružnější, aby na jedné straně mohli studenti snáz vytvářet rozvrh dle svých preferencí, a na druhé straně katedry i pedagogické oddělení znalo dříve a přesněji zájem studentů o jednotlivé kurzy a mohlo na něj z hlediska přidělení adekvátních místností reagovat,“ uzavírá kvestor.

Mohlo by vás zajímat: