Studenti sepsali petici proti Holmanovu kurzu

2. 5. 2011 | | Nezařazené

Mezi nejméně oblíbené předměty na VŠE patří kurz Dějiny
ekonomického myšlení (5EN200). Povinně ho musí absolvovat studenti
Národohospodářské fakulty (NF). Jejich nespokojenost s kurzem vyvrcholila
sepsáním petice.

Předmět 5EN200 studenti již delší dobu kritizují kvůli
problematickému způsobu hodnocení. Kurz se zakončuje esejí v hodnotě sto
bodů, jejíž zadání dle studentů pouze velmi volně koresponduje
s vykládanými okruhy. Vyučující profesor Robert Holman navíc přes
žádost studentů neukázal, jak si ideální esej představuje. „Nikdo
neví, co Holman přesně chce, jestli osobní názor, citaci jeho učebnice
nebo něco navíc,“ svěřil se Studentskému listu student, který si
nepřeje být jmenován. Dodává ale, že přednášky jsou zajímavé, není
podle něj ani na škodu, že je předmět tak obsáhlý. Problém vidí prý
pouze ve formě závěrečného testu.

Petice, která si vzala za cíl změnit formu závěrečného testu,
kritizuje hlavně kolísající náročnost různých témat a způsob jejich
zadávání. Dále navrhuje změnu na takový způsob testování, který by
prokázal skutečnou znalost probíraných témat. Petice byla zveřejněna
30. ledna a brzy se objevila na Facebooku, kde si jí všimla studentská
tajemnice NF Anna Stejkozová. Studenti petici oficiálně neposlali a vzhledem
k nevýznamnému počtu podpisů se ani nezdálo, že by k tomu
mohlo dojít.

Přesto tajemnice přeposlala petici profesoru Holmanovi z Katedry ekonomie
na NF, pod kterou předmět spadá, docentu Jiřímu Schwarzovi a Markovi
Mičúchovi taktéž z Katedry ekonomie. Celá záležitost se řešila i na
kolegiu NF. Na připomínky v petici týkající se možnosti zvolit si jedno
z více témat se profesor Holman vyjádřil, že by poté bylo nutné
požadovat více informací než doposud, a přestože nebere studentskou
iniciativu na lehkou váhu, je připraven řešit případné připomínky až
v případě, že petici podepíše více studentů. „Jsem ochoten si se
studenty, kteří petici sepsali, o celé záležitosti promluvit, ale nebudu
s nimi komunikovat přes Studentský list,“ sdělil profesor Holman.

Dle míry neúspěšnosti lze kurz 5EN200 hodnotit jako nadprůměrný,
přesto jím prochází více posluchačů než například, pro studenty NF
povinnými, předměty Makroekonomie I. a Mikroekonomie I. spadajících také
pod Katedru ekonomie. Z pocitové ankety na ISIS pak vyplývá, že studenti se
přiklání ke zvýšení ECTS hodnocení kurzu 5EN200. Na otázku, zda se
chystá nějaká úprava kreditového ohodnocení a jaký je osobní názor na
současný způsob hodnocení, se docent Jiří Schwarz do uzávěrky tohoto
čísla nevyjádřil.

Mohlo by vás zajímat: