Študenti sú držaní v menze násilím!

4. 12. 2005 | | Nezařazené

Žižkovská menza pristúpila k radikálnemu opatreniu. Východ z menzy jej pracovníci pravidelne zamykajú. Uviedol to vedúci reštaurácie Eurorest Vladimír Halus. „Študentom naše jedlo nechutí a nepredáva sa. Preto sme sa zachovali podľa zásad tržného hospodárstva. Keď vidíme, že by sa pripravené večere nepredali, zamkneme východ z menzy,“ vysvetľuje Halus.

řetězŽižkovská menza pristúpila k radikálnemu opatreniu. Východ z menzy jej pracovníci pravidelne zamykajú. Uviedol to vedúci reštaurácie Eurorest Vladimír Halus. „Študentom naše jedlo nechutí a nepredáva sa. Preto sme sa zachovali podľa zásad tržného hospodárstva. Keď vidíme, že by sa pripravené večere nepredali, zamkneme východ z menzy,“ vysvetľuje Halus.

Toto opatrenie si na vlastnej koži vyskúšala naša redakčná kolegyňa Máša. „Bolo to strašné. Kuchárka pri výdaji zrazu zakričala, že sa to dnes nepredá. Na to vybehli z kuchyne dvaja strážnici a na východové dvere umiestnili reťaz so zámkou,“ popisuje Peggy. Študenti, ktorí boli v tom čase v menze, tam museli zostať a vykúpiť všetky navarené večere. „Držali nás tam štyri hodiny,“ dodáva Máša. Až keď bola všetka strava predaná, pracovníci Eurorestu odomkli východové dvere.

„Toto skvelé opatrenie je súčasťou plánu Rajská budova. V menze sa uskutočňuje jeho pilotný projekt,“ objasňuje rektorka VŠE Jaroslava Burčáková. Škola sa k tomuto kroku rozhodla, z dôvodu nízkej účasti študentov na prednáškach. „Ak bude mať vyučujúci pocit, že na jeho prednášku by neprišlo primerané množstvo študentov, môže poslucháčov z predchádzajúceho kurzu zamknúť v posluchárni a držať ich tam celú hodinu,“ dodáva Burčáková.

Na uvedené opatrenie poskytlo škole grant Ministerstvo školstva ČR. „Bolo potrebné zaistiť špeciálne zosilnené dvere,“ hovorí kvestor školy Juraj Križiak. Škola taktiež musela zamestnať väčší počet strážnikov a špeciálne ich na kladenie reťazí vycvičiť. „Celý proces bol náročný, ale zvládli sme ho v rekordnom čase,“ dodáva Burčáková.

Toto opatrenie je ale možné použiť aj opačne. „Na kurzy, pre ktoré nie je dostatočná kapacita, sa bude reťaz dávať po naplnení prednáškovej miestnosti zvonku a ďalší poslucháči nebudú mať do miestnosti prístup,“ vysvetľuje Križiak.

Druhá fáza projektu je zameraná na zisťovanie účasti študentov na prednáškach. Škola si sľubuje nárast účasti o päťdesiat percent. „Učitelia sú o všetkom informovaní a vedia, čo majú robiť,“ uzatvára Burčáková.

Mohlo by vás zajímat: