Studenti už nebudou volit do senátu FNH učitele

7. 6. 2005 | | Nezařazené

Volební systém do Akademického senátu Fakulty národohospodářské se mění: v příštích volbách budou učitelé volit pouze pět pedagogických zástupců v senátu a studenti pouze čtyři své zástupce. Kromě snížení počtu senátorů na devět je tak zásadní novinkou oproti současnému stavu oddělená volba obou skupin.

Národohospodáři mění volební systém, který před dvěma lety zajistil „holmanovcům“ většinu ve fakultním senátu, vynesl Jiřího Schwarze do křesla děkana a odstartoval na fakultě velké změny.

Volební systém do Akademického senátu Fakulty národohospodářské (AS FNH) se mění: v příštích volbách budou učitelé volit pouze pět pedagogických zástupců v senátu a studenti pouze čtyři své zástupce. Odhlasovali to členové AS FNH na zasedání 6. dubna. Kromě snížení počtu senátorů na devět je tak zásadní novinkou oproti současnému stavu oddělená volba obou skupin.

Doposud se přitom na FNH volilo systémem „všichni všechny“ – studenti tedy do senátu vybírali kromě studentů i učitele a naopak. Před dvěma lety díky tomu zažila VŠE nevídanou volební kampaň kandidátů kolem profesora Roberta Holmana. „Holmanovci“ tehdy díky převaze voličů-studentů získali ve dvanáctičlenném fakultním senátu většinu: čtyři učitelské mandáty z osmi a všechny čtyři studentské.

Nyní se však tento systém vrací k tomu, na co jsou zvyklé ostatní fakulty VŠE. Návrh na změnu představili v podobě dvou alternativ už na únorovém zasedání AS FNH zástupce studentů Martin Pardupa a doc. Alena Hadrabová z katedry životního prostředí. Oba dva navrhovali rozdělit volby na studentskou a učitelskou část a také zvýšit poměr senátorů-studentů vůči učitelům. Pardupa navíc přišel s myšlenkou snížit celkový počet senátorů na jedenáct.

Jednání o návrhu bylo nakonec přesunuto na dubnové zasedání AS FNH, kde senátoři nakonec na návrh Martina Pardupy odhlasovali ještě větší snížení počtu senátorů – na devět, v poměru pět učitelů ku čtyřem studentům. Proti rozdělení voleb hlasoval pouze předseda AS FNH Miroslav Ševčík.

Mezi studenty i učiteli zazněly spekulace o tom, proč se najednou mění systém voleb. „Ten kdo jednou získá moc, příště zřejmě nedovolí, aby mu ji někdo zase vzal,“ domnívá se jeden ze studentů FNH. V podobném duchu se vyjádřilo několik jeho kolegů v odpovědi na e-mailový dotaz Studentského listu, který zkoumal spokojenost studentů se současnou situací na FNH. Stejnou připomínku vznesl také jeden pedagog, který si však nepřál být jmenován.

Proti těmto spekulacím však hovoří fakt, že změnu iniciovala kromě Martina Pardupy (který byl ve volbách na kandidátce vedené prof. Holmanem) také docentka Hadrabová, která byla vůči současnému vedení často v opozici. Hadrabová ostatně oddělení voleb ve studentské a pedagogické kurii požadovala již v červnu 2003 – poté, co byl zvolen senát s převahou „holmanovců“. Změnit takto systém voleb navrhoval také profesor Milan Žák, který v lednu 2004 nastartoval vlnu odchodů z FNH.

Volební systém do senátu Národohospodářské fakulty se tedy bude nově podobat nejen zbývajícím fakultám VŠE, ale většině českých vysokých škol. „Původní volební systém se společnou volbou studentů a akademických pracovníků, je na vysokých školách naprosto výjimečný,“ potvrzuje doc. Martin Kovář z katedry hospodářských dějin.

Mohlo by vás zajímat: