Studenti VŠE ukázali světu svoji kreativitu

22. 10. 2007 | | Kariéra

Jsme nejlepší v řešení ekonomických úloh na světě – tak to si mohou s trochou nadsázky říkat čtyři studenti Vysoké školy ekonomické v Praze. Vyhráli totiž prestižní mezinárodní soutěž KPMG Case Competition, která se konala ve dnech 28 – 30. března v jihoafrickém Johannesburgu.

Jsme nejlepší v řešení ekonomických úloh na světě – tak to si mohou s trochou nadsázky říkat čtyři studenti Vysoké školy ekonomické v Praze. Vyhráli totiž prestižní mezinárodní soutěž KPMG Case Competition, která se konala ve dnech 28 – 30. března v jihoafrickém Johannesburgu.

Celkovým vítězstvím skončila účast týmu čtyř studentů VŠE – Martina Hovada, Alice Savovové, Heleny Račické a Davida Pospíšila. Nejdříve úspěšně zvládli národní kolo soutěže a pak už jen stačilo o svých znalostech přesvědčit mezinárodní komisi v Jihoafrické republice.
Úspěšný tým se zformoval během přípravných kurzů na VŠE pod vedením Ing. Heleny Hrůzové. Kurzy byly zaměřené právě na zpracovávání případových studií a následnou prezentaci. „Bylo to tak 20 hodin týdně nad běžný studijní program,“ uvádí Martin Hovad. Důkladnou přípravu oceňují všichni, což potvrzuje i další členka vítězného týmu Alice Savovová: „Náročné to bylo, ale řídili jsme se heslem: těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“ Dodává i jeden osobní postřeh: „Práci v týmu se při běžném studiu nenaučíte. A tým byl v soutěži hodně důležitý. Nám to klapalo skvěle.“ Alice tak vystihla hlavní zbraň a předpoklad úspěchu českého týmu.

Národní kolo letenkou do Johannesburgu

Cesta do jihoafrického Johannesburgu vedla přes úspěšně zvládnuté národní finále. To se konalo v sídle společnosti KPMG Česká republika v Praze a zúčastnilo se ho celkem devět týmů. Čtyřčlenné studentské týmy měly stejný úkol – během tří hodin se seznámit s ekonomickými, marketingovými a finančními ukazateli konkrétní společnosti a na tomto základě zpracovat strategický plán jejího rozvoje. Pak měl každý tým dvacet minut na prezentaci vlastního řešení a během dalších deseti minut musel obhájit své návrhy a zodpovědět otázky komise.

Klíčem k úspěchu je tým

Stejným způsobem vyřešil během tří dnů český tým v jihoafrickém finále tři vybrané studie. Jednalo se o reálné problémy společností De Beer a Exxon Mobil. Třetí studie se zabývala krizí v rusko-gruzínských vztazích. „Při řešení studií jsme museli brát ohled na různé aspekty. Vždy jsme měli pouze tři hodiny. Nejdříve jsme udělali rychlý brainstorming, zanalyzovali problematiku, připravili strategii a navrhli řešení. Každý pak zpracoval jednu oblast a tu pak i prezentoval,“ prozrazuje něco z pracovní kuchyně týmu David Pospíšil. A pokračuje: „Na generálku prezentace ovšem čas nebyl, jelo se naostro. Ale po měsících tréninku nikomu z nás vystoupení na veřejnosti nedělalo potíže.“
Finále si čeští studenti náramně užili. „Všichni z týmu jsme se shodli, že soutěž pro nás byla velice cennou zkušeností. Díky neustálému časovému tlaku a nutnosti bezprostředně reagovat jsme se přesvědčili, jak je týmová práce efektivní,“ doplňuje Alice Savovová.

Český tým byl o třídu výš než světová konkurence

Jasnou převahu nad konkurenty z ostatních částí světa potvrzuje i Pavel Závitkovský, partner společnosti KPMG Česká republika a také člen mezinárodní poroty KPMG Case Competition. „Český tým byl o třídu výš než soutěžící z ostatních zemí. Jejich nápady, profesionalita v řešení studií a vynikající prezentace udělali dojem na porotce ze všech zemí,“ uvádí na adresu vítězného týmu Pavel Závitkovský.
Český tým podle něj zabodoval také komplexní analýzou problematiky studií, nápaditostí v doporučeném řešení a propracovanou technikou jasně strukturované prezentace. „Porotci ocenili i fakt, že všichni členové týmu prezentovali naprosto profesionálně, dodržovali časové limity a měli výbornou znalost angličtiny,“ doplňuje Pavel Závitkovský. Čeští zástupci podle něj zanechali skvělý dojem. „Pokud by chtěli, ihned mohli zůstat a začít pracovat pro KPMG v Jihoafrické republice na plný úvazek,“ říká s úsměvem.

Zkušenosti nezůstanou ležet ladem

O tom, že získané zkušenosti využijí v praktickém životě, jsou přesvědčeni všichni členové vítězného týmu. Má to však podstatný háček. „Člověk musí být po všech stránkách aktivní, ne jen čekat, co mu samo spadne do klína. Měl by vyhledávat příležitosti, které ho mohou rozvíjet,“ říká Helena Račická.
Davidovi Pospíšilovi účast v soutěži dle jeho slov bohatě vynahradila i to, že musel část vlastního studia nechat po dobu soutěže trochu stranou. „Nejvíce jsem ocenil možnost nanečisto si vyzkoušet práci profesionálního poradce,“ oceňuje praktický aspekt soutěžního měření sil. Mezi nezanedbatelné zkušenosti patřila i možnost pohovořit si s kolegy z dalších zemí a poznat zajímavou zemi.
Martin Hovad si na závěr trochu posteskne: „Škoda jen, že škola nemá více prostředků na financování účasti studentů na takovýchto soutěžích. Existuje jich celá řada a i my jsme dostali pozvání do dalších zemí. Podle mého jsou Češi úspěšní, jsou kreativní a přizpůsobiví, mají neotřelé nápady. Přitom nic z toho, co jsme se při přípravě na soutěž naučili, se nám neztratí, v jakékoliv práci budeme moci využít umění pracovat v týmu, nahlížet na problémy z různých úhlů, poradit si v každé situaci. Jsou to praktické zkušenosti, které ve škole nezískáme.“

Stačí jen využít šanci

Do KPMG Case Competition se bude možné přihlásit i v tomto školním roce. Soutěž je určena studentům předposledních a posledních ročníků vysokých škol ekonomického zaměření, kteří mají zájem vyzkoušet a porovnat své prezentační a analytické schopnosti s nejlepšími studenty z celého světa. Skládá se ze dvou kol – národního kola a mezinárodního finále. Vítězný tým národního kola získá právo zúčastnit se mezinárodního finále, do nějž postupují vítězové národních kol z dalších jedenácti zemí.
Studenti se nejdříve seznámí s konkrétními podklady, ekonomickou, marketingovou a finanční situací reálné firmy a na tomto základě následně zpracovávají strategický plán jejího rozvoje. Přihlásit se mohou týmy čtyř studentů stejné vysoké školy z jakéhokoliv oboru. Porotu národních kol i mezinárodního finále tvoří profesionálové z poradenských společností sítě KPMG.

Mohlo by vás zajímat: